Výzva na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v obciach s MRK už zverejnená

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Ministerstvo vnútra SR  vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 18. augusta 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít postupom jednoduchých pozemkových úprav s kódom OPLZ-PO5-2020-4.

Vyhlásená 18. augusta 2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 19.10.2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 11.12.2020

Bližšie informácie sa dočítate TU.