Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na podporu budovania a rozširovania kapacít v materských školách

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Rezort vnútra vyhlásil dňa 19. decembra 2019 ďalšiu výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá …

Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na podporu budovania a rozširovania kapacít v materských školách Pokračovať