Dočasne pozbavených VÝKONU ŠTÁTNEJ SLUŽBY je už 32 policajtov

BRATISLAVA – Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok od začiatku nástupu do svojej funkcie prízvukuje, že všetci príslušníci Policajného zboru, ktorí sú stíhaní za úmyselné trestné činy, budú postavení mimo služby.

Pri prijímaní personálnych opatrení postupuje v súlade s ustanoveniami zákona o štátnej službe policajtov.  Včerajším dňom rozhodol tak, ako mu to ukladá § 46 ods. 1 písm. b) zákona o štátnej službe, o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby ďalších 20 policajtov, ktorým bolo vznesené obvinenie pre úmyselný trestný čin.
– Dnešným dňom boli vydané personálne rozkazy ďalším 6 policajtom, u ktorých bolo prijaté uvedené dočasné personálne opatrenie, ktorého účinnosť skončí právoplatným skončením trestného konania.
– Celkový počet policajtov, u ktorých bol vydaný personálny rozkaz, ktorým sa rozhodlo v súlade so zákonom o štátnej službe o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby, tak k dnešnému dňu predstavuje 32 policajtov.
– Je nezlučiteľné so záujmami štátnej služby, aby túto vykonával policajt, ktorý je dôvodne podozrivý zo spáchania úmyselného trestného činu.