Na štátnych hraniciach bolo opäť rušno

SOBRANCE – V dňoch 15.-16. augusta 2020 zadržali policajti v pôsobnosti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance 8 cudzincov

Dňa 15. augusta  2020 v popoludňajších hodinách kontrolovali  policajti Mobilnej zásahovej jednotky (MZJ) PZ v katastrálnom území obce Ulič, okres Snina, 1 štátneho príslušníka Ruskej federácie a predviedli ho na oddelenie z dôvodu zistenia totožnosti. Cudzincovi bolo vydané rozhodnutie o zaistení v zmysle zákona o pobyte cudzincov. V nočných hodinách bol ošetrený privolaným tímom rýchlej zdravotníckej pomoci bez následnej hospitalizácie. Dňa 16. augusta 2020 bol eskortovaný do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov (ÚPZC) v Sečovciach.

Dňa 16. augusta 2020 krátko po polnoci nasnímali kamery, ktoré monitorujú vonkajšiu hranicu, jej neoprávnené prekročenie neznámymi osobami. Krátko po incidente kontrolovali policajti Oddelenia hraničnej kontroly  (OHK)PZ Petrovce v blízkosti vonkajšej hranice v lesnom poraste v katastrálnom území obce Petrovce, okres Sobrance, 4 štátnych príslušníkov Indie bez cestovných dokladov.
Pri predvádzaní osôb na oddelenie postupovali policajti v súlade s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. V súlade so zákonom o pobyte cudzincov boli osoby zaistené na účel vykonania administratívneho vyhostenia a z dôvodu zabezpečenia karantény. Lustráciou v informačných systémoch bolo zistené, že jeden z Indov bol v júni 2020 z územia SR pre neoprávnené prekročenie vonkajšej hranice administratívne vyhostený s určením zákazu vstupu na územie SR a ostatných členských štátov na dobu 3 rokov. Svojím konaním sa dopustil marenia výkonu úradného rozhodnutia a bol odsúdený na trest vyhostenia z územia SR na dobu 6 rokov. Cudzinec na súde prejavil úmysel požiadať o azyl na území SR a hneď po pojednávaní bol prevezený na Oddelenie azylu PZ v Humennom k ďalšej realizácii. Ostatní traja Indovia zo skupiny boli administratívne vyhostení s uložením zákazu vstupu na územie SR a ostatných členských štátov EÚ na dobu 3 rokov. Všetci boli odovzdaní príslušníkom Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny.

Dňa 16. augusta  2020 v popoludňajších hodinách kontrolovali  policajti Mobilnej zásahovej jednotky (MZJ) PZ v krovinatom poraste medzi obcou Tibava a mestom Sobrance 1 štátneho príslušníka Alžírska a 2 štátnych príslušníkov Líbye bez cestovných dokladov a predviedli ich na oddelenie z dôvodu zistenia totožnosti. Cudzinci prekročili vonkajšiu hranicu neoprávnene mimo hraničného priechodu a zdržiavali sa u nás neoprávnene bez povolenia príslušných orgánov.

Ako informovala Agnesa Kopernická, hovorkyňa RHCP Sobrance, štátni príslušníci Líbye boli administratívne vyhostení s uložením zákazu vstupu na územie SR a ostatných členských štátov na dobu 3 rokov. Zároveň im bolo vydané rozhodnutie o zaistení na účel vykonania administratívneho vyhostenia. Lustráciou v informačných systémoch MV SR policajti zistili, že štátny príslušník Alžírska je žiadateľom o azyl vo Francúzsku. Cudzinec bol zaistený na účel zabezpečenia a prípravy výkonu prevozu do Francúzska. Všetci boli eskortovaní do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov (ÚPZC) v Sečovciach. Všetky osoby sa podrobili RT PCR testu na COVID-19. Výsledky testov boli negatívne.