Hroziaci Brestovský rybník hasiči prečerpávali

HUMENNÉ – Prívalový dážď spôsobil v utorok 18.8. povodňový stav v lokalitách Gaštanová, Dubník, Kudlovce, Mierová a Nemocničná ulica. Vylial sa Lieskovčík i Humenský (Kudlovský) potok, odkiaľ sa voda dostala do parku pri kaštieli, následne bola zatopená aj časť pešej zóny centra mesta.

V rekreačnej oblasti Hubková zasiahol prírodný živel známu kolibu, pod vodou sa ocitol aj psí útulok. Primátor mesta Miloš Meričko vyhlásil o 17:30 hod. tretí stupeň povodňovej aktivity, zvolal zasadnutie povodňovej komisie. V čase od 21:30 hod. zasadal krízový štáb v budove mestského úradu so zložkami hasičského i policajného zboru, tiež Technické služby mesta Humenné. Celú noc bola situácia monitorovaná boli odstraňované materiálne škody.

Ako informoval Marián Škuba, z kancelárie primátora mesta, v stredu (19.8.) od skorého rána prebehla obhliadka postihnutých lokalít. Krízový štáb zasadal o 9:00 hod. za účasti zástupcov radnice, predstaviteľov vodární, hasičov, mestskej polície, správy ciest, správy povodia Laborca a mestských organizácií.

Väčšina humenských lokalít už je v pokojnom stave, prebieha odstraňovanie škôd, čistenie zasiahnutých priestranstiev.

Najväčší problém pre nás znamená rybník v BrestoveJe to z pohľadu geografického, keďže južne po sklone svahu pri obci sa nachádza Humenné. Stredný rybník je naplnený, panuje obava, že by mohlo dôjsť k porušeniu hrádze. Veľkokapacitným čerpadlom s výkonom 50 m3 (50.000 litrov vody) situáciu riešime, zapĺňame spodný rybník, ktorý prietok zvláda, aby Humenné ohrozené nebolo,“ konštatoval Marek Pavlov, riaditeľ OR HAZZ Humenné.

Situácia v lokalite Suchý jarok a Gaštanová je stabilizovaná, i keď škody sú badateľné. Zničené sú lavičky, zaliate záhradky, zásah povodne pocítili aj cestné komunikácie. V lokalite Kudlovce spôsobil „paseku“ Humenský (Kudlovský) potok. Jeho vyliatím sa voda dostala do parku kaštieľa, vytopila fontány, dostala sa až na pešiu zónu centra mesta. Sú zničené premostenia cestných komunikácií, vytopené boli aj pivnice či záhradky súkromných domov.

„Čistíme vpuste na Mierovej a Družstevnej ulici,“ podotkol Ján Pajtaš, zo Slovenskej správy ciest PSK. Správa rekreačných a športových zariadení poškodenia nehlásila, v budove mestského úradu bolo dažďom zasiahnuté školiace stredisko. Rozsah škôd veľký nie je.

Technické služby pomáhajú obyvateľom pri odstraňovaní škôd, čistení mesta. Vyčleňujú na tieto práce takmer všetkých pracovníkov, preto v najbližších dvoch – troch dňoch obmedzia svoju pravidelnú pracovnú činnosť. Obyvateľov Humenného žiadajú o trpezlivosť a toleranciu.

Primátor mesta sa zaujímal o stav výstavby protipovodňových opatrení na potoku Lieskovec v lokalite Gaštanová / Dubník. Výstavba suchých poldrov je investičnou akciou Slovenského vodohospodárskeho podniku. Pred niekoľkými týždňami štatutár mesta predlžoval platnosť územného rozhodnutia, aj na zasadnutí krízového štábu apeloval na urýchlenie výstavby poldra. Najväčším problémom je majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov.

Na požiadanie Humenčanov budú poskytovať Technické služby aj objemné kontajnery, ktoré budú môcť využiť obyvatelia zasiahnutých lokalít. Poskytnutie kontajnerov pri čistení po povodniach má byť bezplatné.

Aj počas stredy (19.8.) ostáva 3. stupeň povodňovej aktivity pre mesto Humenné v platnosti.