Skateboardistom bude slúžiť opravené ihrisko

SNINA – Na území Sniny sa nachádza 8 detských ihrísk, ktoré sú v správe mesta. Takmer v každej mestskej lokalite je jedno. Okrem nich sú vybudované ihriská a športoviská v areáloch škôl a tiež jedno skateboardové ihrisko vo „Vihorlatskom“ parku.
Pri výstavbe detských ihrísk boli použité certifikované prvky v kombinácii drevo – plast. Tie, ktoré nespĺňajú prísne bezpečnostné normy, sa postupne likvidujú. Sú to prevažne staré nefunkčné ihriská v priestoroch medzi bytovými domami, kde sú poškodené a necertifikované prvky.


Snahou samosprávy je budovať účelové zariadenia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže, ale, žiaľ, častokrát je to zbytočné. Mnohé hracie prvky v priebehu niekoľkých dní „padnú za obeť“ vandalom. Len nedávno zničili vandali altánok v areáli MŠ na Budovateľskej ulici a v priebehu minulého týždňa bolo zničené oplotenie detského ihriska na Table. Dúfame, že takto nedopadne aj opravené skateboardové ihrisko. Na jeho opravu totiž dalo mesto zo svojho rozpočtu 30 000 eur, čo nie je zanedbateľná čiastka.

Veríme, že ihrisko bude mládež využívať na aktívne trávenie voľného času a nie na rozbíjanie jednotlivých súčastí. Prípadné opravy odčerpajú z pokladne mesta ďalšie finančné prostriedky, čo v konečnom dôsledku zaplatia všetci Sninčania.

Mgr. Eva Mihaliková,
MsÚ v Snine