Primátor podnikol ďalšie kroky k výstavbe hokejovej haly

SNINA – V rámci svojich kompetencií, materiálnych a finančných možností sa sninská samospráva snaží reagovať i na požiadavky svojich obyvateľov. Už dlhšie obdobie sa vedenie mesta zaoberá myšlienkou výstavby, okrem krytého bazéna, aj ľadovej plochy.

Ešte v januári minulého roka podalo mesto Snina medzi prvými oficiálnu žiadosť na realizáciu projektu na výstavbu multifunkčného športového centra pre deti a mládež, ktorého súčasťou má byť aj ľadová plocha.
V tejto súvislosti sa v stredu 6. júna primátor Štefan Milovčík zúčastnil v Šali na konferencii s názvom Obnova hokejovej infraštruktúry, ktorú zorganizoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). Hlavnými témami boli, napr. výstavba a modernizácia štadiónov, zníženie nákladov na energie, vplyv na životné prostredie či komplexné riešenie energetiky na zimných štadiónoch.

Na konferencii sa primátor stretol, okrem iných, aj s Martinom Kohútom, prezidentom SZĽH, ktorý potvrdil, že zväz celkom vážne berie záujem a aktivity primátora a samosprávy v tomto smere.

V priebehu letných mesiacov, najneskôr však v jeseni by malo byť podpísané memorandum o vybudovaní hokejovej haly v Snine, ktorej výstavba by sa mala realizovať v rokoch 2019 až 2020.

Mgr. Eva Mihaliková,
MsÚ v Snine