Keď byrokracia znova potvrdzuje, že nie je na úžitok, ale na znepríjemňovanie života občanov

Už dlhodobo mám pocit, že byrokracia na Slovensku sa namiesto ústupu rozťahuje ako chobotnica a zo všetkých síl sa snaží zasahovať a ovplyvňovať všetky oblasti života každého človeka.

Mám medzi FB aj reálnymi známymi dosť ľudí, ktorí sú právnikmi, politikmi, aj praktikmi zo všetkých stupňov samosprávy. Možno sa vyjadria, čo si myslia o nasledujúcom „zlepšení“ mestskej, či obecnej legislatívy.

V minulosti to v obecnej samospráve fungovalo tak, že v zmysle zákona č. 369/1990 z nejakého dôvodu a na návrh niekoho, koho definuje spomínaný zákon, poslanci schválili text všeobecne záväzného nariadenia (VZN) a určili dátum, kedy vstúpi do platnosti, potom ho zverejnili na webe mesta a na úradnej tabuli. (ešte predtým bol návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli, aby sa k nemu mohli vyjadriť občania a právnické osoby)
Ak sa niečo v zákonoch SR, čo malo súvis s obsahom zmenilo, prípadne občania v meste, či obci žiadali o úpravu, alebo zmenu, a ak sa našla potrebná väčšina poslancov, VZN sa upravilo DOPLNKOM. Stávalo sa, že niektoré VZN mali doplnkov viac, niektoré žiadne.
Ak prišiel občan na web mesta, našiel to (vo väčšine prípadov) uložené tak, že najprv bol uložený link s textom VZN a pod nim sa nachádzali číslované dodatky.
V rozumných samosprávach, ak už malo VZN príliš veľa dodatkov, vypracovali úplne nové VZN, do textu ktorého zapracovali všetko dôležité a podstatné zo starého spolu s doplnkami. Poviete si – no a čo? Veď tak by to malo byť, tak to káže logika!
Pri nedávnom hľadaní obsahu jedného VZN mesta Humenné som zistil, že to už neplatí.
Namiesto dodatku ku konkrétnemu VZN, teraz už humenskí poslanci schvaľujú nové VZN, ktoré je doplnkom starého VZN.

Zdá sa to hlúpe aj vám? Je potrebné novým VZN dopĺňať, či upravovať staré?
Veď o nejaký čas bude schválených už toľko VZN, že sa v tom asi nikto nevyzná! Prečo to treba takto komplikovať a nútiť občanov, aby sa hrali na detektívov? Prečo sa niekto rozhodol zhoršiť stav a zničiť niečo, čo prakticky fungovalo a osvedčilo sa počas uplynulých rokov?

Na túto tému som sa rozprával s poslancami niektorých miest a obcí. Vôbec o tom nemali žiadne vedomosti, či poznatky a boli presvedčení, že nehovorím pravdu. Starostovia z niekoľkých obcí mi tvrdili, že u nich sa nič meniť nebude a že dodatky sa budú aj naďalej prijímať, ako dodatky VZN a nie ako nové samostatné VZN, pretože to nemá logiku.

Keď som sa bol neoficiálne opýtať na príslušnom odbore MsÚ v Humennom, prečo sa rozhodli postupovať takto nelogicky, neoficiálne mi to ukázala zamestnankyňa príslušného odboru. Aj na weboch iných miest sme našli rovnaký postup s odôvodnením, že sa takto postupuje tiež na pôde národného parlamentu. Namiesto novely zákonov sa prijímajú nové zákony, ktorými sa upravujú texty v pôvodných.
Snažím sa prísť na koreň veci, ale zatiaľ mi to, ako laikovi uniká.
Namiesto jednoduchosti, prehľadnosti a čo najmenšej byrokracie – presný opak. V princípe rovnaké, ako je škriabanie sa ľavou rukou za pravým uchom.

Ľuboš Ondovčin


Tento text je súčasťou „Úvahy a komentáre“, nie je redakčným obsahom.