Okresné kolo Vansovej Lomničky v Snine

SNINA – Vansovej Lomnička je súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žien. Pokračuje v tradícii pestovania vzťahu žien k umeleckému slovu tak, ako sa o to celý život snažila i spisovateľka Terézia Vansová, po ktorej je táto súťaž pomenovaná.

Jej cieľom je podporovanie a zachovávanie tradícií, význam používania spisovnej slovenčiny, pestovanie lásky a úcty k ženám, ale i spojenie mladosti so skúsenosťami staršej generácie. Hlavným organizátorom a vyhlasovateľom tejto súťaže je Únia žien Slovenska Bratislava a už niekoľko rokov sa do súťaže zapájajú aj ženy zo sninského okresu.

V utorok 13. marca sa v Dome Matice slovenskej v Snine uskutočnilo okresné kolo Vansovej Lomničky. Súťaž je oficiálne určená recitátorkám od 18 rokov, organizátori však pozvali aj mladšie recitátorské nádeje. Žiaľ, podľa pravidiel súťaže, nemôžu tieto talenty postúpiť do krajského kola.
V Snine sa predstavilo sedem recitátorov. Ich výkony hodnotila trojčlenná porota, ktorá bola zložená z učiteliek slovenského jazyka.
Do krajského kola, ktoré bude tento rok 24. marca v Snine, postúpili už ostrieľané recitátorky Iveta Buraľová a Viktória Obšatníková.
Tieto dve dámy budú reprezentovať náš okres a my všetci im budeme držať palce, aby získali čo najlepšie umiestnenie.

Mgr. Eva Mihaliková,
MO ÚŽS v Snine