DOTYKY S KNIHOU – pozvanie do Medzilaboriec

MEDZILABORCE – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach vytvorilo špeciálny výstavný koncept/formát, v ktorom každý mesiac vyextrahuje z expozície diela najmä Andyho Warhola do konkrétnej témy súvisiacej s daným mesiacom, či už je to historický, spoločenský, ideový atď. kontext, čím priblíži jednak tému a jednak Warholovu tvorbu podstatne bližšie a inovatívnejšie. K takýmto sekvenčným tématickým výstavám budú prebiehať workshopy, lektorské výklady, videodokumenty, prevažne z vlastnej produkcie múzea, prednášky, diskusie atď.

 

Tento mesiac, keďže je mesiac knihy, sme pripravili v rámci tohto výstavného konceptu výstavu pod názvom „Dotyky s knihou“ ,na ktorej špeciálne predstavíme:
– 4 portfólia ( 16 obrazov v rôznych farebných variáciách ) Hansa Christiana Andersena od AW,
– 1 portrét Goetheho od AW,
– Warholovu ručne kolorovanú knihu z pred-popartového obdobia
In the Bottom of My Garden ( 50-te roky ),
– unikátnu knihu 1 cent life – výstavný a zberateľsky klenot – v strednej Európe to nie je nikde vystavené,
– dve olejomaľby Jamesa Warholu, synovca AW a významného knižného ilustrátora v USA plus ním ilustrované knihy, ako aj knihy o AW.

Mgr. Martin Cubjak