Vyjadrenie riaditeľa Technických služieb mesta Humenné

HUMENNÉ – V súvislosti s výpadkom verejného osvetlenia počas zhromaždenia občanov „Za slušné Slovensko“ v piatok 16. marca, prinášame občanom vyjadrenie riaditeľa Technických služieb mesta Humenné Milana Kuruca: :

„Mesto Humenné v posledných rokoch investovalo nemalé finančné prostriedky z európskych fondov na modernizáciu a rekonštrukciu celého verejného osvetlenia v meste.
Technické služby mesta Humenné ako aj vedenie mestského úradu odmietajú akékoľvek spochybňovania resp. technickú poruchu, ktorá by mala spôsobiť výpadok pouličného osvetlenia počas piatkového mítingu.
Od začiatku roka 2018 sa už tretíkrát v našom meste stalo, že niekto úmyselne odpojil verejné osvetlenie mechanickým poškodením rozvádzačov. Pracovníkom Technických služieb sa do 20 minút po nahlásení poruchy podarilo túto poruchu odstrániť. Dôkazom toho je aj veľmi rýchle obnovenie činnosti pouličného osvetlenia v piatok.
Kladieme si otázku, či vo všetkých troch prípadoch nešlo o zámer? V predchádzajúcich prípadoch sa takéto mechanické poškodenie rozvádzačov stalo vždy práve v čase, keď aj Mesto Humenné organizovalo kultúrne, spoločenské a športové podujatia, na ktorých sa zišli stovky ľudí.
V tejto súvislosti som ako riaditeľ Technických služieb mesta Humenné podal trestné oznámenie na políciu, aby tieto prípady vyšetrila. Neverím, že sa v tak krátkom čase môže udiať toľko náhod. Naopak som presvedčený, že išlo o úmysel.
Môžem sa len domnievať, či páchateľ tejto sabotáže chcel poškodiť dobré meno Technických služieb alebo chcel vrhnúť zlé svetlo na vedenie mesta Humenné. Nevylučujeme ani to, že takéto incidenty majú súvis s blížiacimi sa komunálnymi voľbami s cieľom dehonestovať prácu zamestnancov mesta Humenné.“

Milan Kuruc
riaditeľ Technických služieb mesta Humenné