Súťaž v hre na bicích nástrojoch aj tento rok s účasťou humenskej VIA ARTO

HUMENNÉ – Žiaci SZUŠ Via arto opäť po roku zúčastnili 22.marca 2018 súťaže v hre na bicie nástroje v Prievidzi. Tentokrát sa súťaže zúčastnili vo väčšom zastúpení, keď premiérovo súťažil aj súbor bicích nástrojov VIA ARTO DRUMS BAND. Spolu sa predstavilo 46 účinkujúcich z celého Slovenska, ktorí prezentovali svoje výkony odbornej porote, zloženej z pedagógov konzervatórií. Súťažilo sa v 4. kategóriách.

Žiaci našej školy súťažili v kategóriách: hra na biciu súpravu a malý bubon, hra na melodické bicie nástroje a hra v súbore. Výsledky sme dosiahli vynikajúce.


V kategórii A: do 10 rokov sme mali najpočetnejšie zastúpenie a aj najväčšie úspechy:

TOMÁŠ CHALACHAN
1.MIESTO V ZLATOM PÁSME V HRE NA MALÝ BUBON A BICIU SÚPRAVU
ZLATÉ PÁSMO V HRE NA MELODICKÝ BICÍ NÁSTROJ XYLOFÓN

VIKTOR GAJDOŠ
3. MIESTO V ZLATOM PÁSME V HRE NA MALÝ BUBON A BICIU SÚPRAVU
3. MIESTO V ZLATOM PÁSME V HRE NA MELODICKÝ BICÍ NÁSTROJ – XYLOFÓN

SIMON HORVÁT
STRIEBORNÉ PÁSMO V HRE NA MALÝ BUBON A BICIU SÚPRAVU
ZLATÉ PÁSMO V HRE NA MELODICKÝ BICÍ NÁSTROJ – XYLOFÓN


V kategórii B: od 10 do 13 rokov

ŠIMON KUĽUS
STRIEBORNÉ PÁSMO V HRE NA MALÝ BUBON A BICIU SÚPRAVU
STRIEBORNÉ PÁSMO V HRE NA MELODICKÝ BICÍ NÁSTROJ – XYLOFÓN

V kategórii C : od 10 do 16 rokov

TIMOTEJ ŠTEMPÁK
BRONZOVÉ PÁSMO V HRE NA MALÝ BUBON A BICIU SÚPRAVU
STRIEBORNÉ PÁSMO V HRE NA MELODICKÝ BICÍ NÁSTROJ – XYLOFÓN

FILIP KREMPASKÝ
BRONZOVÉ PÁSMO V HRE NA MALÝ BUBON A BICIU SÚPRAVU
BRONZOVÉ PÁSMO V HRE NA MELODICKÝ BICÍ NÁSTROJ – XYLOFÓN

V kategórii E – súbor
VIA ARTO DRUMS BAND – je súbor bicích nástrojov zložený zo žiakov, ktorí študujú bicie nástroje na SZUŠ VIA ARTO. Tento súbor už má za sebou niekoľko vystúpení v rámci nášho mesta a koncertov našej SZUŠ no súťažne sa predstavil premiérovo v Prievidzi, kde obsadil STRIEBORNÉ PÁSMO.

Po minuloročnom prianí, aby výsledky z minuloročnej súťaže boli inšpiráciou pre ostatných žiakov a nadšencov bicích nástrojov vidíme, že prianie sa stalo skutočnosťou a odbor bicích nástrojov napreduje najlepším smerom, ktorý prináša skvelé výsledky.
Všetkým našim žiakom gratulujeme a prajeme ešte veľa chuti a síl do ďalšej práce.

PEDAGOGICKÉ VEDENIE: Mgr.art. Matúš Jeňo
KOREPETÍCIE: Mgr. Jozef Jeňo

AUTOR, FOTO: Mgr.art. Matúš Jeňo