Stretnutia humenskej primátorky na medzinárodnej úrovni

HUMENNÉ – Deň zahraničných návštev. Aj takéto pomenovanie by mohol dostať včerajší deň, 21. marca 2018, pretože nezávisle od seba navštívili Mestský úrad v Humennom návštevy z veľvyslanectiev Poľska a Izraela na Slovensku.

Výmena kultúrnych tradícií
Piotr Samerek je radca minister a vedúci politicko-ekonomického oddelenia Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave. V rámci návštevy humenskej samosprávy rokovali s primátorkou mesta Humenné Janou Vaľovou o budúcej spolupráci na medzinárodnej úrovni vo forme výmeny slovenských a poľských kultúrnych tradícií počas Pamätných dní mesta Humenné. Piotr Samerek tento nápad zo strany samosprávy uvítal veľmi pozitívne. „Je to najlepší spôsob, ako sa mestá a ľudia žijúci v nich môžu spoznať a dostať do povedomia kultúru oboch národov,“ uviedol počas stretnutia. Zároveň dodal, že doterajšia spolupráca medzi partnerskými mestami Sanok, Jaroslaw a Premyśl je na veľmi dobrej úrovni. V rovnakom duchu spolupráce počas septembrových Pamätných dní oslovila humenská radnica aj veľvyslanectvá ostatných partnerských miest.

 

Deň zahraničných návštev.

 

Deň zahraničných návštev.


Myšlienka budúcej spolupráce

J. E. Zvi Aviner Vapni pôsobí ako veľvyslanec Štátu Izrael v Slovenskej republike od roku 2015. Počas svojej cesty na stredné školy v Humennom, v rámci ktorých sa v súčasnosti uskutočňuje program výmenného pobytu slovenských a izraelských študentov a takisto nakoľko bol v Humennom po prvýkrát, neobišiel ani humenskú radnicu a požiadal o prijatie u primátorky, aby ju pozdravil. Privítala ho spoločne s prednostom Mestského úradu Ondrejom Bartkom. Aj toto stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, v rámci ktorej sa z oboch strán načrtla myšlienka budúcej spolupráce.

Autor: Mgr. Michaela Dochánová