Odstraňovanie toxického odpadu po Chemku Strážske potrvá pár rokov

STRÁŽSKE – Prioritou pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s toxickým odpadom z výroby bývalého štátneho podniku Chemko Strážske uloženým vo zvernici Orlová bude odstránenie sudov z budovy ošipárne. Zároveň budú vedci zo Slovenskej technickej univerzity pripravovať projekt na filtráciu vody vytekajúcej z kopca navozenej skládky. Po pracovnom stretnutí vo zvernici o tom v utorok 21. júla 2020 informoval člen odborného tímu, vedecký pracovník z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Ladislav Štibrányi.

Dôvodom, prečo sa bude sanovať priestor ošipárne ako prvý, je zlý technický stav budovy. „Zateká tam, strecha sa rozpadáva. Statik, ktorý si dnes budovu prezrel, navrhol spôsoby, akými sa vieme do ošipárne dostať tak, aby nedošlo k jej zrúteniu,“ uviedol s tým, že súčasne s týmito prácami bude pracovný tím pripravovať podklady na oddrenážovanie skládky s uloženým toxickým odpadom. Zachytená voda sa bude čistiť buď pomocou uhlíkového filtra, alebo v čistiarni odpadových vôd jednej zo spoločností pôsobiacich v areáli bývalého štátneho podniku.

Súčasťou utorkového výjazdu pracovnej skupiny krízového štábu bolo preto aj stretnutie so zástupcami  spoločnosti. Podľa Štibrányiho sa nebránia prípadnému využívaniu ich priemyselnej čistiarne, sú tiež ochotní poskytnúť betónové plochy v areáli spoločnosti na uloženie kontajnerov, do ktorých krízový štáb plánuje sudy s toxickým odpadom dočasne uložiť.
Ďalší postup bude závisieť od výsledkov geologického prieskumu zadaného ministerstvom životného prostredia.

Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany zároveň z uložených sudov opätovne odobralo vzorky. „Ich analýza poslúži na určenie postupu, ako so sudmi bezpečne manipulovať tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia tých, ktorí s nimi budú narábať. Je tiež potrebná na to, aby sme vedeli posúdiť kapacity spoločností, ktoré sa o likvidáciu odpadu uchádzajú,“ vysvetlil Ladislav Štibrányi s tým, že krízový štáb tak získa i predstavu o možných cenových ponukách.

O pláne premiestniť sudy dočasne do kontajnerov sa podľa riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR Mariána Dritomského začalo na krízovom štábe hovoriť vo februári, keď sa pracovná skupina stretla vo zvernici naposledy. Obdobie pandémie nového koronavírusu, ktoré nasledovalo, využili najmä vedci z STU. „Spracovali rešerš riešenia problému, vďaka ktorému vieme určiť presnejší postup, čo ďalej. Dorábame špecifikáciu na kontajnery, pripravujeme obstarávanie,“ ozrejmil. Záchranné práce by mali podľa jeho ďalších slov vykonávať hasiči. „Boli si to už aj obzrieť, aby vedeli, aké mechanizmy použiť,“ dodal Marián Dritomský.

Podľa Ladislava Štibrániyho by mohla byť ošipáreň sanovaná do polroka, v rovnakom časovom horizonte predpokladá i zachytávanie a čistenie vody vytekajúcej pri skládke.
Prečisťovanie kontaminovaných zložiek životného prostredia, ktorými kontaminovaná voda z areálu bývalého podniku Chemko Strážske vyteká, bude trvať niekoľko rokov.