Mário Perinaj riaditeľom Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič

BRATISLAVA/ULIČ – Novým riaditeľom štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič sa stal absolvent Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Mário Perinaj. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Anežka Hrdá.

Na pôde MPRV SR sa uskutočnilo druhé kolo výberového konania na post riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič. Zúčastnil sa na ňom jeden uchádzač a v prvom kole získal predpísanú hranicu úspešnosti 70 %.

Poznamenala, že prvé kolo sa uskutočnilo v sídle štátneho podniku LPM Ulič. Prihlásili sa doň traja uchádzači, ktorí absolvovali odborný test a prezentácie stratégie rozvoja LPM Ulič.

Spresnila, že uchádzač na post riaditeľa absolvoval v druhom kole osobný pohovor s komisiou, ktorá overila jeho odborné znalosti, kompetencie, všeobecný prehľad, manažérske schopnosti a zručnosti. Na základe celkového hodnotenia rozhodla, že Perinaj dosiahol hranicu úspešnosti, a preto sa stáva novým riaditeľom LPM Ulič.

Výberová komisia postupovala podľa Hrdej v zmysle metodiky výberových procesov na manažérske pozície v štátnych podnikoch. Členmi komisie boli Vladimíra Fabriciusová, generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR, Martin Nevolný, poverený generálny riaditeľ sekcií poľnohospodárstva a potravinárstva MPRV SR, Michal Tomčík, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR, Ľuboslav Mika, riaditeľ odboru životného prostredia Lesy SR a Jozef Salaj, zvolený zástupca zamestnancov LPM Ulič.

Význam štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič spočíva najmä v poľnohospodárskej výrobe, hospodárení na lesnom pôdnom fonde, ale aj v ochrane prírody, keďže sa tam nachádzajú Národný park Poloniny, Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty, ale aj Karpatské bukové pralesy (UNESCO).