Značka: Životné prostredie

Minister Ján Budaj: zelené verejné obstarávanie na Slovensku zaostáva

BRATISLAVA – Vláda dnes vzala na vedomie informáciu o neúspechu záväzkov bývalej vlády, ktorá síce prijala Akčný plán pre zelené verejné obstarávanie (2016), ale neplnila ho. Napríklad v minulom roku bol podiel zeleného verejného obstarávania iba na úrovni necelých 11 percent pokiaľ ide o počet uskutočnených zákaziek.