O dotáciu zo Zeleného vzdelávacieho fondu možno požiadať do konca apríla

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – O dotáciu zo Zeleného vzdelávacieho fondu možno požiadať do 28. apríla. Cieľom piateho ročníka je podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na Slovensku.

Podporené projekty je potrebné uskutočniť do 31. decembra 2023. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Michaela Pšenáková.

„Podpora je určená na výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov. Oproti minulému ročníku nastali výraznejšie zmeny, a to najmä v prípade oprávnenosti žiadateľov,“ priblížila Pšenáková. Dodala, že financie môžu dostať školy a občianske združenia, ktoré existujú a realizujú envirovýchovnú činnosť aspoň dva roky. Tento rok k nim pribudli aj správy národných parkov.

Žiadateľ môže požiadať o dotáciu vo výške 8000 eur s DPH pri dodržaní päťpercentného spolufinancovania. Dotácie pochádzajú z Environmentálneho fondu. Úpravami oproti vlaňajšiemu ročníku prešli podľa Pšenákovej aj aktivity jednotlivých činností a znenie oprávnených a neoprávnených nákladov projektového zámeru.