Aktuality z Mestského úradu v Snine

SNINA – V utorok 13. februára sa uskutočnil ďalší z pravidelných kontrolných dní stavby Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kukučínova Snina. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia zhotoviteľa stavby, vedúci predstavitelia samosprávy, zodpovední zamestnanci oddelenia výstavby a riaditeľka materskej školy.

Materská škola na Kukučínovej ulici je kapacitne najväčšia a nachádza sa v širšom centre mesta. Práve pre tieto dôvody primátor Štefan Milovčík pred časom inicioval jej rekonštrukciu. Hlavným dôvodom bola energetická úspora, ale aj zabezpečenie tepelnej pohody deťom a zamestnancom.
Aj napriek zimným mesiacom pokročili stavebné práce tak, že termín ukončenia celej rekonštrukcie, ktorým je 12. máj 2018, bude dodržaný.

V bezprostrednej blízkosti MŠ na Kukučínovej ulici sa v súčasnosti nachádza areál Elokovaného pracoviska ZŠ P. O. Hviezdoslava, kde primátor Štefan Milovčík dlhodobo presadzuje vybudovanie krytej plavárne a hokejovej haly, výstavba ktorej by mala byť realizovaná s podporou Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby na stavbu krytej plavárne je tesne pred dokončením. V piatok 16. februára sa uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov samosprávy so zástupcami projekčnej kancelárie. Účastníci stretnutia riešili finálnu podobu projektu a dolaďovali jeho detaily. Riešili sa, napr. výber nášľapnej vrstvy podlahy, ktorá by mala, okrem, tepelno-izolačných vlastností spĺňať aj prísne hygienické a protišmykové kritériá.
Definitívny termín dokončenia projektovej dokumentácie je do polovice marca 2018.

Nasledovať budú procesy stavebného konania a verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ v Snine