Značka: školstvo

V Humennom sa samospráva pripravuje na školský rok 2020/2021

HUMENNÉ – Pre žiakov začali prázdniny, čas oddychu a relaxu. Činnosť školských inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné však pokračuje, preto sa riaditelia základných škôl, Centra voľného času Dúha a Základnej umeleckej školy zišli 2. júla (štvrtok) na pracovnom stretnutí na pôde radnice.

Prezentácia ručne vyrábaných sirupov

SNINA – Školské stravovanie plní poslanie garanta racionálnej výživy detí a mládeže. Školské jedálne v Snine poskytujú stravu predovšetkým deťom materských škôl, žiakom základných a stredných škôl, ako aj ich zamestnancom.