Europarlament ocenil desať škôl z východného Slovenska

KOŠICE/ZEMPLÍN  – Zástupcovia Európskeho parlamentu v piatok v Košiciach ocenili laureátov 5. ročníka programu Ambasádorská škola EP. Najúspešnejším bol tím z Obchodnej akadémie Kapušianska v Michalovciach.

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v rámci piateho ročníka programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) ocenila desať z osemnástich prihlásených škôl z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Spolu 14 pedagógov a 101 študentov získalo certifikát senior a junior ambasádorov Európskeho parlamentu. Školy zároveň získali titul Ambasádorskej školy EP.

Na prvom mieste skončila Obchodná akadémia Kapušianska v Michalovciach, druhé miesto obsadila SOŠ drevárska vo Vranove nad Topľou, tretie miesto patrí SOŠ pedagogickej v Prešove a na štvrtom mieste sa umiestnilo Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou.

Titul Ambasádorskej školy EP za školský rok 2020/2021 okrem toho získali:

• SOŠ gastronómie a služieb, Prešov,
• Gymnázium Kukučínova, Poprad,
• Gymnázium Konštantínova, Prešov,
• Gymnázium Komenského, Lipany,
• SOŠ Snina,
• SOŠ automobilová, Košice.

Noví junior a senior ambasádori EP po slávnostnom odovzdaní plakiet a diplomov diskutovali s europoslancom Ivanom Štefancom o budúcnosti EÚ.

Ciele programu EPAS

Program Ambasádorská škola EP je vzdelávací program zameraný na študentky a študentov stredných a odborných škôl. Jeho cieľom je šíriť informácie o Európskej únii, európskej parlamentnej demokracii, úlohe Európskeho parlamentu a európskych hodnotách medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov a ambasádoriek na vybraných školách.

Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom – čo táto skutočnosť znamená pre každodenný život mladých ľudí, ako možno zmeniť Európu v budúcnosti podľa ich predstáv či prečo je dôležité zúčastňovať sa na európskych voľbách.

Priebeh programu

Vzdelávací program sa realizuje pomocou aspoň jednej učiteľky či učiteľa za každú zúčastnenú školu, a žiackym spolupracujúcim tímom, ktorý okolo seba vytvorí. Učitelia si medzi sebou zvolia senior ambasádorov a žiaci junior ambasádorov.

Učitelia majú na starosti vzdelávací aspekt zameraný najmä na európsku parlamentnú demokraciu, využívať pritom môžu interaktívne vzdelávacie materiály EP, simulačné hry či kvízy pre triedy. Spolu so žiakmi či študentmi následne realizujú informačné a propagačné aktivity v rámci svojej školy.

Ak škola uspokojivo splní požiadavky stanovené v programe, bude certifikovaná ako škola – Ambasádor Európskeho parlamentu a získa plaketu, ktorá môže byť vystavená na poprednom mieste v budove školy.

Okrem toho býva študentkám a študentom zo štyroch najaktívnejších škôl ponúknutá cesta do sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Učiteľky a učitelia bývajú pozvaní na odborný seminár do Bruselu.
(red)