Investícia 30 miliónov a 57 nových pracovných miest

HUMENNÉ – Investičná akcia vo výške 30 miliónov eur nabrala od štvrtka 23. septembra nové, jasnejšie kontúry. V rušňovom depe vyrastie nové moderné stredisko technicko-hygienickej údržby (THÚ) vlakov, čo prítomní symbolickým poklepaním základného kameňa stavby aj potvrdili. Okrem nášho mesta sa výstavba bude realizovať aj vo Zvolene a Nových Zámkoch.

„Stálo to veľa úsilia nielen ZSSK, ale aj ministerstva dopravy a výstavby či primátora mesta, aby sa to doviedlo do zdarného konca. Humenné dostáva 30 miliónovú investíciu. Vytvorí sa 57 nových pracovných miest pre ľudí, ktorých potrebujeme, aby ostali na východe a za dobrým životom neodchádzali na západ. Som rád, že aj takýmto spôsobom môžeme podporiť zelenú a ekologickú dopravu,“ povedal Jaroslav Kmeť, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR.

„Od prvého stretnutia so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslavom Kmeťom som inicioval a podporoval myšlienku výstavby strediska technicko-hygienickej údržby vlakov. Verím, že pracovisko prinesie oživenie do nášho regiónu. Zároveň ma nesmierne teší, že aj v tejto zložitej kovidovej dobe sa do nášho mesta podarilo priniesť významnú investíciu, vďaka ktorej si 57 ľudí nájde svoje uplatnenie, novú prácu. Dúfam, že takýto trend bude pokračovať a Humenné sa bude naďalej rozvíjať,“ poznamenal primátor mesta Miloš Meričko.

„K tomuto projektu mám osobnejší vzťah. Stáli sme tu v roku 2009 prvýkrát a predstavovali víziu výstavby pracoviska technicko-hygienickej údržby. Som veľmi rád, lebo je to „dieťa“ nielen moje, ale aj mojich kolegov. Bolo to 12 ťažkých rokov. Ďakujem mestu Humenné, ktoré bolo v rámci územného i stavebného konania veľmi súčinné a investíciu podporovalo,“ dodal Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.

Prítomní poklepali základný kameň novej stavby THÚ v Humennom, ktorá sa začne realizovať v najbližších týždňoch – zľava Ján Sekerák, zástupca dodávateľskej spoločnosti Metrostav, Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK, Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK, Ján Lukáč, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky ZSSK, Jaroslav Kmeť, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR, Miloš Meričko, primátor mesta Humenné, Karol Vašíček, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železničných stavieb, a.s. Košice a Juraj Kaštier, zástupca spoločnosti DOPSYS s.r.o.

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ sú vo výške 30 miliónov eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (22,8 miliónov eur), zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu (4 milióny eur) a z vlastných zdrojov ZSSK (1,7 milióna eur).
Trvanie výstavby sa odhaduje na 20 mesiacov. Začiatok užívania nového strediska THÚ by mal byť v priebehu roka 2023 (marec – apríl). Zhotoviteľom stavby je Metrostav, a.s.

Ako informuje tlačový referát humenskej radnice, doteraz boli služby THÚ poskytované v rušňovom depe, pričom hygienická údržba bola sčasti realizovaná priamo na koľajiskách železničnej stanice. Po spustení strediska sa bude čistenie exteriéru aj interiéru sústreďovať v novom pracovisku. Pod jednou strechou tak vznikne hala prevádzkového ošetrenia súprav, zrekonštruuje sa hala pre umiestnenie stabilného umývača, zmodernizujú sa koľaje pre čistenie toaliet vo vozňoch s uzavretým systémom WC, pribudnú nové rozvody inžinierskych sietí, ako aj nové technológie pre danú činnosť technickej a hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel. V stredisku bude možné umývať vozidlá aj pri nižších teplotách.

Základný kameň i celú stavbu požehnal Martin Zlacký, humenský archieparchiálny vikár. Taktiež sa podpísala Zmluva o dielo Technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné. Prítomný bol aj slávny rušeň Sergej zo známeho filmu Peacemaker v hlavnej úlohe s Georgeom Clooneym.