Prezentácia ručne vyrábaných sirupov

SNINA – Školské stravovanie plní poslanie garanta racionálnej výživy detí a mládeže. Školské jedálne v Snine poskytujú stravu predovšetkým deťom materských škôl, žiakom základných a stredných škôl, ako aj ich zamestnancom.

Neoddeliteľnou súčasťou výživy, vrátane regenerácie organizmu, je pitný režim. Je veľmi dôležité prijímať dostatok vody, aby obličky mali možnosť vylučovať z tela uvoľnené toxické látky. Najcitlivejšou populačnou skupinou na pravidelný prísun tekutín sú deti, ktoré sa môžu veľmi ľahko dehydratovať.

V utorok 20. júna sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Snine uskutočnila prezentácia ručne vyrábaných sirupov, ktoré ponúka spoločnosť mMMm z Uliča. Prezentáciu organizačne zabezpečil útvar školstva MsÚ v Snine.
Na prezentácii spojenej s ochutnávkou limonád sa zúčastnili riaditelia materských a základných škôl a vedúce školských jedální. Spoločnosť zastupoval Sninčan Juraj Kovaľ, ktorý predstavil pestrý sortiment 100% prírodných sirupov bez farbív, zvýrazňovačov chuti, bez konzervačných látok a zahusťovadiel. Boli medzi nimi sirupy z rôznych druhov domáceho ovocia, ktoré si sami pestujú alebo vykupujú od lokálnych farmárov.

V závere prezentácie dostali pozvaní riaditelia a vedúce jedální priestor na diskusiu.
Po nej všetci prítomní ochutnali limonády, ktoré boli pripravené z týchto chutných sirupov.

Text a foto: Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ v Snine