Rozlúčky deviatakov

HUMENNÉ – Streda 30. júna bola posledným dňom školského roka 2020/2021. V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné ukončilo deviaty ročník spolu 335 žiakov.

So ZŠ Hrnčiarska sa rozlúčilo 60 deviatakov, samé jednotky od prvého po deviaty ročník mali jedenásti žiaci. „Sme veľmi hrdí na našich deviatakov, ktorí reprezentovali školu, robili nám radosť a najmä majú dobré srdiečka,“ konštatovala Jitka Fiľová, riaditeľka školy.

ZŠ Jána Švermu opustilo v práve skončenom školskom roku 87 žiakov. Počas celého deväťročného štúdia mali výborný prospech (16) – Matej Komarc, Adam Kovaľ, Matej Babinský, Michaela Balážová, Ľubomíra Katkovčinová, Miroslava Zara Kucanová, Viktória Lišková, Jana Michančová, Boris Pidanič, Daniel Ivanič, Nina Mindová, Diana Ďuriková, Jozef Jakubov, Samuel Kendereš, Tamara Ištoková a Terézia Ištoková.
Za 2. miesto v krajskom kole Technickej olympiády boli odmenení Daniel Ivanič a Veronika Vašková.

ZŠ Pugačevova sa rozlúčila so 48 deviatakmi. S výborným prospechom ju zvládli 14 – Sophia Vaššová, Matej Ragan, Tomáš Matuch, Liliana Čurlejová, Katarína Bodnárová, Richard Palko, Ján Kočan, Martin Stebnický, Alexandra Gajdošová, Peter Pipák, Nina Baníková, Daniela Hužvárová, Dominik Kužma a Richard Čisľák.

ZŠ Kudlovská mala v školskom roku 2020/2021 spolu 32 deviatakov. Jednotkármi od prvého ročníka sú traja – Taisia Andil, Michal Bočko a Katarína Jakubová.

ZŠ Laborecká vypustila do stredoškolského života 17 deviatakov. Sandra Šafranová mala počas celého štúdia základnej školy výborný prospech.

ZŠ SNP 1 ukončila v školskom roku 2020/2021 dochádzku 31 žiakom 9. ročníka. Výborné výchovno-vzdelávacie výsledky od prvého ročníka mali traja žiaci – Kalista Semancová, Oliver Findrik a Branislav Lukáč.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad