Zima ukazuje svoju moc – dávajte na seba pozor!

ZEMPLÍN – Zimné obdobie vytvára na cestách špecifické podmienky, ktoré by účastníci cestnej premávky nemali v žiadnom prípade podceniť. Hmla, dážď, či sneh predstavujú mimoriadnu záťaž z hľadiska pozornosti. Za takýchto podmienok je nevyhnuté prispôsobiť jazdu stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.

Noc mala na cestách Košického kraja rôznu podobu. V okrese Spišská Nová Ves a Rožňava nasnežilo, na cestách sa tvorila kašovitá vrstva snehu, miestami bola pod snehom cesta zľadovatená.  Cesty iných okresov Košického kraja sú mokré. Všetky cesty sú však zjazdné, treba však vhodne reagovať na meniace sa poveternostné podmienky.

Ako informovala Lenka Ivanová z košického KR PZ, okolo 3. hodiny ráno bol kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam neprejazdný horský priechod Soroška, kde sa skrížilo niekoľko kamiónov. Na mieste boli policajné hliadky, ktoré dopravu regulovali až do 6. hodiny ráno, kým bol priechod opäť sprejazdnený.

 Polícia preto pripomína účastníkom cestnej premávky niektoré povinnosti, na ktoré by v zimnom období nemali nezabúdať. Sú to najmä:

  • povinnosť účastníka cestnej premávky správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,
  • povinnosť vodiča venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,
  • povinnosť vodiča rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad,
  • povinnosť vodiča za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví,
  • povinnosť vodiča dodržiavať za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, aby sa predchádzajúce vozidlo mohlo pred neho bezpečne zaradiť,
  • povinnosť vodiča motorového vozidla mať počas jazdy na vozidle rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie. Za zníženej viditeľnosti je denné svietenie nepostačujúce a je potrebné zapnúť stretávacie svetlá.
  • hmlové svetlá smie vodič použiť za hmly, dažďa alebo sneženia, Ak jazdí niekoľko vozidiel za sebou, v prípade použitia svetiel do hmly odporúčame, aby ich použili vodiči jazdiaci prví a poslední v kolóne. Predíde sa tým zbytočnému oslepovaniu ďalších vodičov.
  • povinnosť vodiča zabezpečiť, aby činná plocha svetlometov a svietidiel nebola zakrytá alebo nadmerne znečistená.

Používať vhodné zimné pneumatiky by malo byť samozrejmosťou. Zákon o cestnej premávke má samostatné ustanovenie upravujúce osobitosti premávky v zimnom období. Zákon totiž hovorí, že ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad, alebo námraza, vodič osobného auta môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak má na všetkých nápravách zimné pneumatiky. Nákladné vozidlá a autobusy musia byť vybavené zimnými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav, v čase od 15. novembra do 31.marca a mimo tohto obdobia v prípadoch, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad, alebo námraza.

Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť a ohroziť tak iných účastníkov cestnej premávky.

O tom, že pri strete vozidla a chodca ťahá za kratší koniec práve chodec, hádam netreba ani diskutovať. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, ich povinnosťou je preto používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti, ak idú po ceste v obci i mimo nej. Pre vlastnú bezpečnosť by ich však mali za zníženej viditeľnosti chodci používať vždy, keď musia vstúpiť na vozovku, prípadne cez ňu potrebujú prejsť. Len tak môže chodca vodič dobre, ale hlavne včas vidieť. Vstupovať na vozovku a chodiť po nej by mali chodci len v prípade, ak nie je iná možnosť. Samozrejme, pri prechádzaní cez cestu je potrebné používať vyznačené priechody a v záujme vlastnej bezpečnosti sa radšej viackrát presvedčiť, či je bezpečné na vozovku vstúpiť.

Aj napriek tomu, že od dnešného dňa nastáva mierne uvoľňovanie opatrení, nezabúdajte, od polnoci 25. novembra je na Slovensku vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania. Policajti budú aj naďalej kontrolovať dodržiavanie nariadených epidemiologických opatrení, a to nielen na miestach, kde je predpoklad zvýšenej koncentrácie osôb, ale policajtov vo zvýšenej miere môžete stretnúť aj na hlavných cestných ťahoch Košického kraja, kde ich pri kontrole bude zaujímať najmä dôvod a opodstatnenosť vášho pohybu v čase zákazu vychádzania, respektíve účel vašej cesty.

Neprepadávajte panike z blížiacich sa sviatkov a „nevymetajte“ obchod za obchodom. Sviatky sú predsa úplne o niečom inom. O tom, aby ste sa pri štedrovečernom stole stretli blízki spolu – všetci a zdraví. Myslite na to. Byť zdraví a spolu je viac ako plný nakúpený košík v obchode či zbytočne riskantná jazda.