Ženou roka okresu Humenné je Lucia Sukeľová, starostka obce Jasenov

PREŠOV – Na pozvanie predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka sa dňa 29. mája 2017 konalo stretnutie žien pri príležitosti dňa matiek v historickej budove divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Stretnutiu žien prišiel pozdraviť premiér Róbert Fico, ktorý poďakoval ženám za život a všetko to čo robia v prospech spoločnosti. Prítomným ženám sa prihovoril aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, ktorý spolu s predsedníčkou KO ÚŽS Annou Capovou, odovzdali ženám pozornosť a kvety.

Za okres Humenné bola ocenenou ženou roka Ing. Lucia Sukeľová, starostka obce Jasenov.

Za okres Snina Mgr. Nadežda Sirková, starostka obce Ubľa, za Medzilaborce Vlasta Kolesárová ako živnostníčka.

Súčasťou podujatia bolo podpísanie memoranda medzi Prešovským samosprávnym krajom a krajskou organizáciou Úniou žien Slovenska v Prešove. Spoločnou snahou a záujmom partnerských strán memoranda je vzájomná spolupráca v oblasti sociálno – ekonomických potrieb žien a rodín v regióne, podpora významu materstva rodiny. Kultúrno – spoločenské aktivity a celkové zlepšenie kvality života žien a rodín v regióne.

V závere stretnutia sa konala recepcia, kde ženy mali možnosť sa bezprostredne porozprávať s predsedom PSK o problémoch, ktoré ich trápia v jednotlivých okresoch Prešovského kraja.

AUTOR, FOTO: ANNA CAPOVÁ