Vyše 300 ročný organ v Konkatedrále sv. Mikuláša potrebuje opravu

PREŠOV – Združenie Prešovská gotika v nedeľu 11. júna v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove organizuje premiérový organový koncert. Jeho poslaním je založiť tradíciu, no predovšetkým zachrániť vzácny starobylý nástroj, ktorý patrí ku koloritu Prešova i jeho dominanty už takmer štyri storočia.
Séria koncertov v konkatedrálnom chráme má predovšetkým pomôcť vyzbierať finančné prostriedky na generálnu opravu organa, ktorý je v havarijnom stave. „Náklady na rekonštrukciu vzácneho nástroja sa odhadujú na 250 tisíc eur, čo je skutočne veľká čiastka, ktorú nevieme zvládnuť bez darcov a finančnej pomoci. Organ je nielen súčasťou rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša, ale predovšetkým súčasťou histórie mesta a generácií ľudí, ktorí si ctia minulosť svojich predkov. Ide o veľké hodnoty, ktoré nám tu zanechali a ktoré sme povinní zachovávať aj pre budúcnosť,“ povedal o iniciatíve občianskeho združenia Prešovská gotika dekan farnosti Jozef Dronzek. Ako uviedol, združenie sa bude uchádzať o peniaze z rôznych finančných mechanizmov a projektov. O finančnú pomoc združenie požiadalo aj Prešovský samosprávny kraj. Súčasťou iniciatív však budú aj koncerty, ktoré by mohli myšlienku záchrany organa rozšíriť a hlavne zmobilizovať dobrých ľudí. „Aktuálny nedeľný koncert organizujeme v rámci Dní mesta Prešov, čím chceme zdôrazniť výnimočnosť organa nielen pre samotný kostol, ale aj pre krajské mesto a pre ľudí, ktorí tu žijú. Je to pamiatka, ktorú treba jednoducho zachrániť,“ povedal dekan farnosti.
Päťdielny renesančno – ranobarokový organ pochádza z konca 17. storočia a je umiestnený v západnej časti kostola. Pozostáva zo 43 registrov umiestnených v troch skriniach. Má 3 480 píšťal a 20 zvonov. Trojmanuálový hrací stôl ovláda ventily pomocou pneumatickej traktúry. Vzhľadom na veľkosť nástroja bude oprava organa veľmi náročná nielen po ekonomickej, ale i technickej stránke, ktorá si vyžaduje odborný zásah organárov. „Chystáme adopciu organových píšťal na diaľku. Donori si budú môcť adoptovať konkrétnu píšťalu a ich mená alebo mená ich rodín budú zvečnené na píšťale darcov, ktorá bude reálnou funkčnou píšťalou umiestnenou v organe,“ doplnil dekan farnosti J. Dronzek.
Myšlienku záchrany organa bude najbližšie propagovať koncert v Konkatedrále sv. Mikuláša v nedeľu 11. júna o 19. 00 hodine, ktorý spolu s OZ Prešovská gotika organizuje Mesto Prešov a PKO. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. V programe zaznejú skladby Johanna Sebastian Bacha, Antonína Dvořáka či Ennia Morriconeho v podaní Miriam Brandisovej.
Koncerty organovej hudby budú pokračovať aj počas leta. V pláne organizátorov sú aj ďalšie koncerty v Prešove a blízkom okolí. Vyvrcholením by mal byť veľký letný recitál renomovaných speváckych hviezd.

 

V Prešove 9. júna 2017
OZ Prešovská gotika