Sninský kameň

Sninský kameň je prírodná pamiatka, nachádza sa v severovýchodnej časti sopečného pohoria Vihorlatské vrchy nad obcou Zemplínske Hámre. Je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a územia Vihorlatský prales, ktoré je Svetovým prírodným dedičstvom UNESCO.

Zároveň je zahrnutá do lokality Morské oko (SKUEV0209), ktorá je územím európskeho významu sústavy Natura 2000. Nachádza sa vo vojenskom obvode Valaškovce v katastrálnom území Valaškovce-Sever v okrese Humenné. Zaberá vrcholové časti vrchu – Sninský kameň (1 006,0 m n. m.).
Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1982 na ploche 5,59 ha, z toho skalné plošiny tvoria 1,62 ha a ochranné pásmo tvorí 3,97 ha.

Prikladáme link na zaujímavé video Františka Chmeliara o Morskom oku a Sninskom kameni

Predmetom ochrany sú dva výrazné skalné útvary vo forme plošinového lávového vrcholu (zvyšok lávového prúdu, ktorý sa zvetrávaním zachoval vo forme andezitových brál). Zároveň je významnou lokalitou s biocenózami xerotermnej flóry (napr. endemická kostrava ovčia vihorlatská (Festuca ovina subsp. vihorlatica), ktorá rastie len na Sninskom kameni a nikde inde), v skalných puklinách rastúcich machorastov a viacerých druhov papradí (slezinník severný (Asplenium septentrionale), slezinník červený (Asplenium trichomanes), vudsia skalná (Woodsia ilvensis)), endemických druhov flóry (rozchodník ročný (Sedum annuum)) a iných ohrozených druhov (telekia ozdobná (Telekia speciosa), symbol Vihorlatských vrchov).
Platí v nej najvyšší 5. stupeň ochrany (na ploche 1,62 ha, ktorú tvoria skalné plošiny), v ochrannom pásme platí 4. stupeň ochrany.
Na vzniku Sninského kameňa sa podieľala sopečná činnosť. Konečnú podobu mu však vymodeloval mráz a voda.

Na zabezpečenie ochrany v chránenom území – prírodnej pamiatke Sninský kameň sa zakazuje:
– pohybovať sa mimo vyznačeného turistického a náučného chodníka
– zakladať oheň, táboriť, stanovať, znečisťovať prostredie odpadkami a odpadmi
– vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup
– zbierať rastliny, vrátane ich plodov