Začiatky elektrifikácie Humenného za aktívnej podpory grófa Alexandra Andrássyho

HUMENNÉ – Mnohí Zemplínčania možno doteraz nevedeli, ale dňa 27. novembra 2023 uplynulo 116 rokov, odkedy sa v humenských uliciach a domácnostiach po prvýkrát rozsvietili elektrické žiarovky. Propagátorom tejto progresívnej myšlienky, ktorá významným spôsobom zasiahla do života Humenčanov bol od počiatku vtedajší gróf Alexander Andrássy.

Pred vyše storočím elektrina predstavovala ešte absolútne nóvum pre väčšiu časť obcí Humenského okresu. História jednoznačne potvrdila, že proces elektrifikácie Humenného predstavoval jeden z najvýznamnejších predpokladov dynamického rozvoja mesta v 20. storočí.

Myšlienka zriadenia elektrárne na území Humenného sa objavuje už v roku 1902 u nájomcu jedného z tunajších mlynov Andora Harmatha. Propagovať a nakoniec aj realizovať predstavu využitia elektriny sa však podarilo až grófovi Alexandrovi Andrássymu. Potom, ako v roku 1905 prešli elektrifikáciou neďaleké Michalovce, o rok nato bol elektricky osvetlený Andrássyho kaštieľ aj s okolím. Pre tento účel nechal pokrokový gróf vybudovať elektráreň s inštalovaným plynosacím motorom 55,2 kW a akumulátorovou batériou so 137 článkami. Elektrická kapacita zariadenia predstavovala 270 Ah s dynamom na jednosmerný prúd 2×220 V.

Gróf Andrássy ako člen obecného zastupiteľstva ponúkol predstaviteľom mesta možnosť zaviesť elektrické osvetlenie verejných ulíc a jednotlivých domácností. Dňa 12. februára 1906 uzatvorila Správa majetku grófa Andrássyho v Humennom s mestom Humenné „Dohodu o dodávke elektrickej energie pre mesto Humenné.“

Po zdĺhavých rokovaniach obecné zastupiteľstvo dňa 28. 11. 1906 dohodu schválilo (pod číslom jednania III/1886/1906). V máji 1907 už začali práce pri výstavbe elektrickej rozvodnej siete. Pri ceste do Kudloviec postavila spoločnosť Uhorský Siemens–Schuckert elektráreň s výkonom motora 75 konských síl. Domové prípojky boli na základe dohody s mestom v priebehu prác zriaďované bezplatne.

gróf Alexander Andrássy (Sándor Andrássy)

Dňa 27. novembra 1907 bolo prvýkrát preskúšané verejné osvetlenie oblúkovými lampami. Vtedajší odborníci sa zhodli na tom, že osvetlenie Humenného je dokonca intenzívnejšie ako v Michalovciach. V elektrárni bola rozšírená kapacita akumulátorovej batérie na 270-360 Ah, pribudol parný kotol s výhrevnou plochou 27,73 metra 2, parná lokomotíva s výkonom 36 kW a dynamo s výkonom 72 kW. Ako prvé sa na elektrickú sieť súčasne pripájali objekty verejných budov a škôl, obchodné a prevádzkové priestory živnostníkov a remeselníkov, ako aj solventnejšie domácnosti. Lenže radosť Humenčanov z elektrického svetla netrvala príliš dlho, pretože už po Novom roku 1908 elektráreň prestala fungovať . Nielen na uliciach, ale tiež v domácnostiach, odkiaľ medzitým odstránili petrolejové lampy – a tak sa mesto nútene po večeroch ponorilo opäť do väčšej tmy.
V roku 1911 bolo už v meste pripojených 60 elektrických 50 W žiaroviek verejného osvetlenia, 1200 elektrických 50 W žiaroviek v domácnostiach a živnostiach, 4 oblúkové lampy verejného osvetlenia, 5 elektromotorov s výkonom 4,8 kW.
U vtedajších 152 pripojených odberateľov elektrickej energie bolo 152 svetelných elektromerov a 5 motorických elektromerov. V roku 1912 dal gróf Andrássy do elektrárne nainštalovať nový silnejší motor, o výkone 135 konských síl.

(red)