Výťažok z Vianočnej burzy pomoci PSK pomôže núdznym v kraji

PREŠOV/ZEMPLÍN – Vianočnú burzu pomoci pripravil Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu rodiny aj v tomto roku. Odštartuje v pondelok 11. decembra v predpoludňajších hodinách vianočným koncertom a pokračovať bude predajnými stánkami s vianočnými produktami, pečivom a knihami. 

Výťažok z ich symbolického predaja sa prerozdelí medzi núdznych v kraji. Samospráva PSK na charitatívne podujatie znovu pozýva aj širokú verejnosť.

Úrad prešovskej krajskej samosprávy sa otvorí širokej verejnosti počas Vianočnej burzy pomoci. Stať by sa tak malo už tento pondelok 11. decembra. Charitatívne podujatie ponúkne originálne vianočné výrobky pripravené župnými zariadeniami sociálnych služieb a tiež vianočné pečivo z cvičných pracovísk stredných škôl PSK. Sortiment celkovo desiatich predajných stánkov obohatia i knižné tituly z dvoch župných knižníc. PSK a jeho nadácia pripravili vianočnú burzu opäť za účelom pomoci obyvateľom kraja, ktorí sa ocitli v hmotnej, zdravotnej či existenciálnej núdzi.

„Touto burzou znovu pomôžeme núdznym, ktorí našu nadáciu kontaktovali so žiadosťou o pomoc. A nie je ich málo. Sú to desiatky rodín a jednotlivcov, ktorým chceme aj takýmto spôsobom pomôcť zmierniť ich náročný osud  a priniesť im v tomto sviatočnom čase do životov trochu radosti. Som rád, že župné školy, zariadenia sociálnych služieb a knižnice znovu zareagovali na našu výzvu a aj tento rok do toho idú s nami. Zamestnanci a žiaci škôl, ako aj prijímatelia sociálnych služieb našich domovov vlastnoručne pripravili mnohé výrobky – vianočné ozdoby, ikebany, rôzne druhy pečiva a knižnice prispejú knihami rôznych žánrov, všetko to na burze ponúknu za symbolické sumy. Aj takouto formou sa chceme pripojiť  k vlne solidarity so slabšími a prispieť na dobrú vec,“  vyjadril sa v súvislosti s ďalším ročníkom Vianočnej burzy pomoci na Úrade PSK jeho predseda Milan Majerský.

Podujatie otvoria o 9.30 h vianočnými koledami zamestnanci a študenti SOŠ technickej v Starej Ľubovni. Na burze sa tiež predstavia so svojimi vianočnými ozdobami vyrobenými na 3D tlačiarni. Predajné stánky ďalej obohatia pochutiny a vianočné pečivá z dielne Spojenej školy na Jarmočnej v Starej Ľubovni, SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, SOŠ gastronómie a služieb v Prešove a z SOŠ obchodu a služieb v Humennom, ktorá vo svojom stánku ponúkne tiež ikebany a vianočné ozdoby.

Štyri zariadenia sociálnych služieb PSK prispejú do burzy originálnymi vianočnými ozdobami a dekoráciami. Bude to konkrétne Vita Vitalis z Prešove, Domov sociálnych služieb v Giraltovciach, Domov sociálnych služieb v Jabloni a Centrum sociálnych služieb Clementia z Ličartoviec.

Návštevníci burzy sa môžu tešiť i na ponuku  knižných titulov beletristických a ďalších žánrov, ktoré zabezpečia Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov.

Súčasťou burzy bude taktiež samostatný stánok s vianočným punčom a stánok krajskej nadácie, ktorý ponúkne výrobky od ďalších prijímateľov zo ZSS zriaďovaných PSK. Jej tohtoročnou novinkou bude vďaka jednému zo sponzorov nadácie aj predaj tzv. nadačných keksíkov pomoci.

Vianočné podujatie na Úrade PSK potrvá 11.12. do popoludňajších hodín (do 15.00 hod.)