Po ocenení Zuzany Švecovej – poďakovanie aj od primátora Humenného

PREŠOV/HUMENNÉ – Prešovské dobrovoľnícke centrum zorganizovalo už 22. ročník oceňovania dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a dobrovoľníckych projektov Srdce na dlani v Prešovskom kraji. Od verejnosti prijalo 53 nominácií, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 14 ocenených. 

Slávnostnú chvíľu s odovzdaním ocenenia v kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/-a v Prešovskom kraji si užila aj Zuzana Švecová. Za rozvoj a podporu kultúry v meste Humenné, kde spoluorganizuje literárne a knižné podujatia, podporuje mladých autorov a pomáha zviditeľňovať kultúru menšín v Humennom.

Známa humenská propagátorka kultúry a umenia Zuzana Švecová na oficiálnom prijatí u primátora mesta Miloša Merička.

Uznanie ocenenej Humenčanke adresoval na spoločnom stretnutí aj primátor mesta Miloš Meričko. „Zuzka, chcem vám za ocenenie úprimne zablahoželať. Som nesmierne rád, že naše mesto má dobrovoľníčku, ktorá je činná v oblastiach kultúry a literatúry. Najmä tá druhá mi je veľmi blízka,“ vyjadril svoje pocity primátor mesta.

Ako informuje oficiálny web mesta, práve o knihách sa niesla následne spoločná debata. Prebrali novinky knižného trhu, načreli aj do detstva. Obísť  nemohli ani téma súčasnej rekonštrukcie knižnice.

„Prajem si, aby ľudia čítali, pracovali s knihami. Môžu sa im tak otvoriť nové svety, ktorými následne smú obohatiť nielen seba, ale aj iných. Knihy ľudí scitlivujú. Takto sa máme možnosť dostať k príbehom, ktoré my neprežívame, ale iní áno. Môžeme sa vžiť do ich kože, a ak sa podobná situácia vyskytne aj v našom živote, dokážeme byť nápomocní. Knihy sú jednoducho zázrak!“ – dodala Zuzana Švecová.

Mgr. Zuzana Švecová prináša do Humenného svieže kultúrne a umelecké nápady. Spoluorganizuje literárne a knižné aktivity, založila Humenské ochotnícke divadlo pre dospelých. V komunitnom centre v osade Podskalka sa stretáva s rómskymi deťmi, ktorých vedie k čítaniu a tvorivým aktivitám. Dva roky bola odbornou garantkou Gipsy Angels Fest. Je spoluzakladateľkou OZ HumnoArt, pričinila sa o vytvorenie 6 knižných búdok v meste. Je tiež organizátorkou a dramaturgičkou podujatí aj v malých humenských kultúrnych centrách, spolupracuje so Spoločnosťou klinickej onkológie, s nadáciami a organizáciami.
Výrazná a úspešná je spolupráca s majiteľkou kníhkupectva Na korze, lebo prostredníctvom výzvy „Knižné štipendium“ každoročne podporujú deti, ktoré chcú čítať .

Foto: Mesto Humenné, PSK