Vodohospodári z SVP predložili nový manipulačný poriadok pre Domašu

DOMAŠA/ZEMPLÍN – S vodou vo vodnej nádrži Veľká Domaša sa má po novom viac šetriť. Zastabilizovať by sa mala hladina počas letnej turistickej sezóny. Celý minulý rok sme boli svedkami sporov o vodu z Domaše. Na jednej strane stáli samosprávy, podnikatelia, chatári, rybári a ľudia z okolia Domaše, ktorí kritizovali vedenie štátneho podniku za nehospodárne vypúšťanie vody z nádrže. Na strane druhej boli vodohospodári. Tí sa bránili aj tým, že v okolí Domaše bolo nedostatok zrážok a rekreácia je podľa nich až na poslednom mieste, čo sa týka účelu využitia nádrže.

Nielen podľa portálu DomašaCity to konečne vyzerá tak, že po roku sporov by sa voda v Domaši mohla konečne zastabilizovať.

Predložili návrh na nový Manipulačný poriadok pre Domašu

Okresný úrad v Prešove, Odbor starostlivosti o životné prostredie začal vodoprávne konanie o novom Manipulačnom poriadku pre Vodnú nádrž Veľká Domaša, ktorý spracovali vodohospodári zo Slovenského vodohospodárskeho podniku (ďalej len SVP).

Celý dokument je spracovaný veľmi podrobne, vyberáme podstatu, ako by sa malo s vodu v Domaši manipulovať.

V období od 1.10. do 31.3.

Ak je k termínu 1.10. kalendárneho roka úroveň hladiny v nádrži nižšia ako 160,00 m n.m., potom minimálna hodnota Qo= 3,5 m3.s-1. Ak je k termínu 1.10. kalendárneho roka úroveň hladiny v nádrži nižšia ako 156,00 m n.m., alebo bude táto hladina dosiahnutá v priebehu zimného obdobia (úprava odtoku nastane deň nasledujúci po dni dosiahnutia úrovne), potom minimálna hodnota Qo= 2,9 m3.s-1.

 

V období od 1.4. do 31.5.
Ak je k termínu 1.4. kalendárneho roka úroveň hladiny v nádrži nižšia ako 160,00 m n.m., potom minimálna hodnota Qo= 3,5 m3.s-1.

V období od 1.6. do 30.9.
Ak je k termínu 1.6. kalendárneho roka úroveň hladiny v nádrži nižšia ako 160,00 m n.m., potom minimálna hodnota Qo= 4,2 m3.s-1.

Ak je k termínu 1.6. kalendárneho roka úroveň hladiny v nádrži nižšia ako 159,00 m n.m., potom je ponechaná minimálna hodnota odtoku na úrovni Qo= 3,5 m3.s-1.

Návrh nového manipulačného poriadku tu: MP VS Veľká Domaša

Čo na to samosprávy z okolia Domaše?

Obce z okolia Domaše sú v tejto oblasti zatiaľ zdržanlivé a očakávajú rokovanie s SVP na Okresnom úrade.
Starosta obce Bžany Ladislav Vrábeľ, pod ktorú patrí rekreačná oblasti Domaša Valkov uviedol, že horná časť Domaše bola suchom postihnutá najviac. Verí, že sa situácia zmení k lepšiemu.

Pod obec Kvakovce spadá rekreačná oblasť Domaša Dobrá. Starosta Radovan Kapraľ  nový návrh manipulačného poriadku ocenil. Je to pozitívna zmena a svetlo na konci tunela pre všetkých ľudí. Chatárov, rekreantov, hotelierov aj rybárov. ,,Je to však len návrh, uvidí sa, ako celý proces nakoniec dopadne, som však optimista“ dodal Kapraľ na záver.

Jaroslav Makatúra, ktorý je predsedom Oblastnej organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš zdôraznil, že cestovný ruch dnes dostal ďalšiu ranu v podobe Koronakrízy.

 

Po kritickom suchu minulý rok je to podľa neho už druhá veľká rana s ktorou nikto nepočítal. „Ľudia nebudú mať kde ísť, ostala im už len Domaša, Šírava. Sú to naše Slovenské moria, aj preto treba urobiť všetko preto, aby mali Slováci kde tráviť dovolenku. Verím, že to dopadne dobre“ vyjadril presvedčenie Makatúra.

Situáciu okolo nového Manipulačného poriadku pozorne sledujeme a o všetkých novinkách vás budeme informovať.

Zdroj: domasacity.sk