Prečo som hlasoval ZA 10+5 ročnú zmluvu pre centrálny zdroj tepla?

Už naozaj bolo dosť klamstiev. Veľmi ma mrzí, keď vidím, ako smerácki aktivisti robia z ľudí hlupákov. Ako fabulujú a klamstvami vnášajú nenávisť do verejného priestoru. Každé moje rozhodnutie v MsZ si dopodrobna premyslím a vždy si na stôl vyložím všetky možné varianty, ich PRE a PROTI.
Takto som to urobil aj v otázke tepla.

Absolvoval som niekoľko diskusií s nezávislými odborníkmi a rozhodol som sa podporiť prevod potrubí pod mesto. Viac v blogu, ktorý si určite prečítajte. Je to tragédia, že niektorí ľudia primitívne manipulujú názormi a myslením ľudí a všetkých pätnástich poslancov, hlasujúcich ZA zmluvu so spoločnosťou Chemes, a.s. urážajú a ponižujú iba preto, lebo sme si dovolili hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia a tak, ako nám to odborníci, pracujúci v energetike odporúčajú.

Téma tepla sa tu v predvolebnom boji opakovala od čias, kedy na primátorský trón chcela nasadnúť Jana Vaľová, mimochodom, dávna stará známa pána veľkopodnikateľa. Zmluvu o dodávku tepla v roku 2006 podporili všetci vtedajší smerácki poslanci. Aj oni usúdili, že iný dodávateľ tepla v meste Humenné skrátka nie je a najlepší možný variant na výrobu tepla je centrálny zdroj tepla.

Ako kandidát na poslanca MsZ som vedel, že téma tepla v Humennom bude skutočne horúca, preto som jej naozaj venoval mnoho času.

Politika totiž nemôže byť len o vykrikovaní, hulákaní a nadávaní, ale o rozumných riešeniach a kompromisoch.
Sám som bol v téme tepelnej energetiky totálny amatér. No na túto tému som absolvoval niekoľko diskusii s viacerými nestrannými odborníkmi aj mimo Humenného, lebo som to pokladal za správne a dôležité, a musím povedať, že to boli dlhé a náročné debaty. Kto ma aspoň trošku pozná, ten vie, že viem byť vo vyhrotených a dôležitých diskusiách veľmi zvedavý, miestami až nepríjemný či drzý, zvlášť ak ide o tak citlivú tému, akou dodávka tepla určite je.

Moja prvá otázka v týchto debatách bola jednoznačná. Dokážeme to bez Chemes, a. s. ?
Odpoveď vo všetkých debatách bola, že v momentálnej situácii s dnes platnou legislatívou, nasledujúce roky, určite nie.

Spoločnosť Chemes, a.s. vlastní jediný centrálny zdroj tepla v meste Humenné, ktorý desaťročia vykuruje tisíce domácností. Postaviť ďalší mestský zdroj by bolo veľmi náročné a nelogické. Veď na to nemáme ani len dostačujúce pozemky.

Koľko trvá obyčajným ľuďom, kým si postavia dom? Musia mať pozemky, všetky povolenia, kolaudačné rozhodnutia a podobne… trvá to tak tri, štyri, možno aj päť rokov?
A čo hotel či supermarkety? Od prvej myšlienky postaviť obchodný dom v Bratislave až po samotné otvorenie to trvá aj 7 a viac rokov. Len nový humenský futbalový štadión trvalo postaviť 5 rokov, a to sme mali aj svoje pozemky.
A teraz si predstavte, že tu mesto zázračne nájde ťažké milióny eur na novú mestskú tepláreň. Len environmentálne posudzovania by trvali roky!

Nehovoriac o tom, že nemáme pozemky a vonkoncom nie financie. „Len“ 16 MILIÓNOV EUR JE INVESTIČNÝ DLH MESTA NA POTRUBIACH, ktoré ak nezrekonštruujeme, nikdy nebude teplo lacnejšie. Je to asi polovica celého mestského rozpočtu na rok! URSO do ceny tepla síce nezaráta nadnormatívne straty, tie ale reálne existujú a musia sa vykrývať zo zisku, ktorý je kalkulovaný v cene tepla. Takže cez skorodované potrubia nám v podobe unikajúceho tepla uniká desaťtisíce eur doslova do vzduchu, ktoré mohli byť v domácich peňaženkách. Ďakujeme, pani Vaľová, že za 7 rokov ste do potrubí z mestských peňazí neinvestovali ani mäkké f. Aj kvôli Vám je cena tepla v Humennom najdrahšia na východnom Slovensku. Každý súci človek vie, že teplo skrátka nesmie unikať.

Humenčania v cene tepla majú aj odpisy z tepelných zariadení. Preto moje ďalšie poďakovanie a otázka pani Vaľovej je: Kde zmizli peniaze z odpisov tepelných zariadení od roku 2010, ktoré boli kalkulované v cene tepla a odberatelia / aj občania / ich zaplatili? Tieto financie mali byť použité do rekonštrukcii tepelných zariadení, no asi sa z nich vysádzali kvety. Jedná sa o niekoľko miliónov eur a zatiaľ, čo si občania mysleli, že mesto tieto financie používa na rekonštrukcie rozvodov, ktoré mali znížiť únik tepla, tak Humenčanom roky rástla cena tepla, a to za pani Vaľovej až o viac ako 35%.

Prečo môže za vysoké ceny tepla Vaľová a vtedajšie MsZ?

Do roku 2010 (kým nenastúpila Jana Vaľová), išlo všetko podľa zmluvy medzi mestom a HES, čo umožnilo realizovať výstavbu cca 400 domových odovzdávacích staníc a vymeniť sekundárne teplovodné potrubie na sídliskách: Jeden,  Mierova, 2A, ulica Osloboditeľov, takmer na celom sídlisku 3, ako aj časť primárnych rozvodov na sídlisku 2A, cez pešiu zónu, a zo sídliska 2 až na ZŠ Kudlovská a časť primárnych rozvodov pri dome potravín. Do roku 2010 boli všetky peniaze zaplatené odberateľmi tepla použité na opravy a investície tepelných zariadení. Po roku 2010 už nie. A aj to prispelo k vyššej cene tepla a k novému súdnemu sporu za nedodržanie zmluvy, v ktorom sa spoločnosť HES súdi s mestom približne o 2 milióny eur.

Ako vyrábať teplo inak?

Už sme tu mali dokonca aj bájky o termálnych vrtoch. Bolo to hneď zamietnuté, pretože taký silný termálny potenciál v Humennom nemáme. Teraz prišla ďalšia nová téza, dokonca od toho istého „energetického mága“. Ten už termálny prameň zamietol. Po novom chce stavať kotolne na sídliskách! Vraj, ako to majú v Michalovciach. Áno, v Michalovciach to takto funguje už roky, ba až desaťročia.

Teoreticky by sa to možno dalo, ak si teda odmyslíme ten smog a negatívny dopad na životné prostredie, nedostatok pozemkov v intraviláne mesta, odborných kapacít či negatívny dopad na mestský rozpočet.
ALE je tu jeden ďalší menší zádrhel.
Novela zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike z roku 2014 sprísňuje podmienky odpojiť sa od centrálneho zdroja tepla. Napríklad ministerstvo osvedčenie nevydá, ak sa výstavbou nových tepelných zariadení zníži odber tepla existujúceho centralizovaného zásobovania teplom. (Zákon podporila v NR SR aj J. Vaľová)
Navyše, výroba a distribúcia tepla musí byť v súlade s energetickou koncepciou, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo. Znovu sa táto koncepcia začala vypracúvať ešte za primátorovania Vaľovej. Naša koncepcia pripravovaná odborníkmi hovorí jasne o tom, že pre Humenné je najvýhodnejšie mať jeden centrálny zdroj tepla. 

Poďme sa zasnívať a predstavme si, že každé sídlisko má svoju malú kotolňu. Vôbec si to ani neviem predstaviť, kde by stáli, ale poďme si to aspoň predstaviť, že by sme nejaké zelené alebo parkovacie plochy priamo na sídliskách premenili na kotolne s teplom, ako to navrhujú niektorí exoti.

Poviete si, že SUPER! Chemesu sa rapídne zníži odber tepla a ten „zlý veľkopodnikateľ“ si to predsa zaslúži!
Ale je tu ďalšie ALE.
Po prvé, maximálnu cenu tepla teda určuje URSO, nie veľkopodnikateľ, a to na základe viacerých faktorov, vstupných cien a podobne. Po ďalšie, nižší odber tepla pre Chemes, a.s. by rapídne zvýšil ceny energií pre firmy v priemyselnom parku. Pre firmy, zamestnávajúce približne 1800 ľudí. Takže napríklad taký Nexis a ďalšie firmy by to mohli hneď zavrieť či odsťahovať sa a bez práce by mohli skončiť stovky ľudí…
Aj keby sme naškriabali na mestské kotolne na sídliskách za milióny eur, už vôbec by sme nemali financie na rekonštrukciu tepelných rozvodov, ktoré, ako som už spomínal vyššie, potrebujú investície v miliónoch eur AKO SOĽ.
Takže vlastne by sme sa nezbavili nadnormatívnych strát, takže by vlastne cena tepla nemusela byť zasa až taká nízka, ako by sme si to chceli predstaviť. Ale hlavne, že by sme mali sídliskové kotolne, a firmy v priemyselnom parku by mali vyššie ceny za energie. To by sa tu investori potom určite hrnuli.

A ak niekto odporúča obyvateľom, aby sa začali odpájať od centrálneho vykurovania tepla, tak má značné medzery v legislatíve!!! Odpájať sa môžu obyvatelia len po dohode so zástupcami firmy – s centrálnym zdrojom tepla. Inak povedané –  len s jeho súhlasom. 

Prečo sme odobrili podpísanie zmluvy až na 10+5 rokov?

Ďalšia fabulácia je, že sme mali podpísať zmluvu len na rok, alebo maximálne na päť rokov. Super! A čo to rieši? Že o päť rokov podpíšeme zmluvu znova, a znova na päť rokov? A potom opäť na päť? Že Chemes nedostane od banky úver na rekonštrukciu naozaj starých a zanedbaných kotlov, ktoré môžu kedykoľvek vybuchnúť a Humenčanom hrozí, že ostanú bez dodávok teplej vody?
Aj vy keď si pôjdete vybaviť do banky hypotekárny úver, mali by ste mať pracovnú zmluvu so svojím zamestnávateľom na čo najdlhšiu dobu, najlepšie na neurčito. Ak by spoločnosť Chemes preukázala banke, že bude dodávať teplo len tri alebo päť rokov, viete asi, aký úver by získali, resp. Dajte si otázku, či by ste si zriadili drahú reštauráciu u súkromníka napríklad za 30 000,- €, ak by ste mali istotu len jeden rok podnikania.  Skrátka, Chemes sa touto zmluvou doslova zaväzuje, že bude v nasledujúcich rokoch investovať do kotlov, čím sa znížia vstupy, čo môže pri určení ceny tepla v budúcnosti zobrať URSO do úvahy, minimálne ju nezvyšovať tak rapídne, ako v posledných rokoch.

Ak v meste prejdú potrubia rekonštrukciou, nadnormatívne straty sa znížia čo ovplyvní zisk firmy, na čo URSO bude prihliadať a opäť zjemní výpočet ceny za teplo v budúcom období. Z maximálnej ceny určenej URSO-m je Chemes ďalej povinný dodávať teplo v cene o 2,5% nižšej. Takže ďalší menší benefit novej zmluvy.
Preto teda 10+5. Pretože Chemes je tým zaviazaný modernizovať svoje stroje, do ktorých chce už tohto roku investovať približne 3 milióny eur.

Prečo sme kúpili vlastné potrubia za milión eur?
To je najväčšie klamstvo, ktoré podsúvajú smerácki aktivisti a niektorí opoziční poslanci.
Mesto Humenné nekupovalo naspäť vlastné potrubia ale hodnotu podielu firmy, teda doterajšie už odpisované investície či softvér a pod. Pripomínam, že hodnotu spoločnosti určil znalecký posudok.
Kúpili sme 67% podiel spoločnosti HES a dnes môže mesto Humenné spravovať vlastné potrubia. To je to, o čom hovorila aj bývalá primátorka Vaľová. Ona nikdy nespomenula inú alternatívu, ako centrálny zdroj tepla Chemes. Stále hovorila len o tom, aby mesto malo v HES-ke väčšinový podiel. A to podpisom tejto zmluvy mať bude.

Ďalšie klamlivé tvrdenie je, že potrubia by tak či tak od 1. januára 2021 patrili bezodplatne mestu a tak sme za ne nemuseli platiť jeden milión eur. Je to lož! Humenné by muselo zaplatiť zostatkovú sumu za zrealizované investície spoločnosťou HES, kde mal väčšinový podiel Chemes, a.s., a to niekoľko stotisíc eur.
Navyše, ak by sme zriadili vlastnú distribučnú spoločnosť, pripravili by sme sa o možnosť požiadať najbližšie roky o eurofondy na rekonštrukciu tepelných rozvodov, keďže nové spoločnosti, ktoré majú licenciu na distribúciu tepla, nemôžu žiadať o fondy z EÚ. V skratke: Mohli by sme prísť až o 6 miliónov eur z fondov EÚ.
Ak by sme neodkúpili spoločnosť HES, ďalej by prebiehal súdny spor, kde nám hrozí, že zaplatíme státisíce až milióny eur práve do spoločnosti HES. A to v prípade, ak by sme HES-ku nekúpili a tým si spor sami neurovnali.

Preto som sa po uvážení a rozhovoroch rozhodol, že návrh na podpísanie zmluvy s Chemesom podporím.
Jedine on zaručil, že:
Budú rekonštruované kotly, zabezpečí sa bezpečnejšia dodávka tepla do domácností, nebude ohrozená výška tepla pre firmy v priemyselnom parku, mesto bude spravovať svoje potrubia, budeme môcť požiadať o eurofondy a budeme môcť zahladiť súdny spor, kde nám hrozí, že budeme musieť zaplatiť milióny eur Chemesu. Pretože mesto Humenné podľa spoločnosti Chemes porušovalo podmienky zmluvy a neinvestovalo svoje financie do rekonštrukcii rozvodov, a to už od roku 2010.

Milí Humenčania. Myslím si, že som Vám moje kroky vysvetlil. Mesto Humenné dávame spoločne do poriadku. Nemôžeme podporovať populistické návrhy. Musíme začať myslieť rozumom. Stále máme najnižšie dane a poplatky v okolí a verím, že sa budú poplatky za teplo taktiež znižovať, či minimálne stagnovať. Všetci si to prajeme a všetci si skutočne prajeme, aby sme mali bezpečnú dodávku tepla a teplej vody.

Urobili sme prvý krok k zníženiu cien tepla. Potrubia sme dostali do rúk mesta. To je to, čo za 8 rokov nedokázala Jana Vaľová.

Na internete púšťa mnoho smeráckych aktivistov totálne bludy a polopravdy. No žiadne veci nie sú len biele či čierne. To mi verte. A spájať výrobu a distribúciu tepla so situáciou v spoločnosti Nexis je už postavené na hlavu.

Pracujeme pre ľudí a takto to aj zostane.

S úctou
Martin Ruščanský
poslanec MsZ Humenné