Oprava výtlkov po zimnej sezóne

VRANOV n/T – V meste začali s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch, ktoré sú realizované každoročne po zimnom období z dôvodu povrchového poškodenia a opotrebovania komunikácií. Ich odstraňovanie bude v tomto roku rozdelené do dvoch častí, ktoré budú realizované súbežne.
Ako informuje radnica na svojom webe, v rámci prvej časti, ktorú mesto zabezpečuje dodávateľsky, budú zrealizované vysprávky na hlavnej cestnej komunikácii, a to na Námestí slobody, Štefánikovej ulici, Dlhej ulici a Domašanskej ulici, v rozsahu 153 m2. Celkovo mesto do tejto opravy preinvestuje približne 6 000 eur.

V druhej časti opráv, ktorá bude realizovaná súbežne s prvou, budú postupne odstránené výtlky na všetkých vedľajších komunikáciách, ktoré má v správe mesto Vranov nad Topľou. S opravami sa začalo na Hviezdoslavovej ulici, na Sídlisku 1. mája, na Ulici Dr. C. Daxnera a pokračovať budú postupne aj na ďalších sídliskách a uliciach mesta. Túto časť opráv mesto zabezpečuje pomocou zamestnancov Oddelenia verejnoprospešných služieb Mestského úradu vo Vranove nad Topľou a pomocou vlastnej techniky. Celkovo mesto do tejto časti opráv preinvestuje približne 12 000 eur.


Tento spôsob realizácie opráv výtlkov na miestnych komunikáciách samospráva Vranova nad Topľou zvolila na základe prijatých úsporných opatrení, z dôvodu mimoriadnej situácie.