Voda z bývalých kúpeľov pomáha pri kožných chorobách

SOBRANCE – Už počas Rakúsko-Uhorska bola fľaškovaná a rozvážaná po celej monarchii. Veľmi pozitívne vplýva najmä na kožné choroby.

Domáci dobre vedia, že sírnato-slaná voda, ktorá vyviera neďaleko  sobraneckých kúpeľov má pozoruhodné účinky aj na pohybové ústrojenstvo. Liečivými účinkami je stále známa nielen v regióne, či na Slovensku. Sú dochované dokumenty o tom, že už počas Rakúsko-Uhorska bola fľaškovaná a rozvážaná po celej monarchii. Veľmi pozitívne vplýva najmä na liečbu kožných chorôb. S úspechom sa liečili rôzne lišajové ochorenia, a to bahennými zábalmi. Známa je liečba psoriázy a ďalších kožných ochorení.

V minulosti tu mali pacienti veľmi dobré výsledky v liečbe poúrazových stavov, pozitívny vplyv má aj na tráviacu sústavu. Dokonca je tam aj očný prameň, ktorý je vhodný na liečbu rôznych zápalov. Pramene sú verejnosti prístupné.
V súčasnosti ich udržiavajú Lesy Slovenskej republiky v spolupráci s mestom Sobrance.

Za liečivou vodou prichádzajú do Sobraniec ľudia z celého regiónu. Úspešnosť liečby v bývalom ústave bola stopercentná. Bola situácia, že pacienti čakali niekedy aj vyše tri mesiace, aby sa dostali do zariadenia. História sobraneckých kúpeľov sa začala písať ešte v roku 1336. Už v čase objavenia kúpeľov sú spomínané dokonca štyri pramene, pri ktorých vybudovali hlinené bazény – vane. Nachádza sa tam Hlavný a Očný prameň, tiež Dolná a Horná Okenca. Prvý menovaný je jedným z najnavštevovanejších.
Čím viac sa rozvíjala lekárska veda, tým viac sa odkrývali a rozširovali jej liečebné indikácie. Do Sobraniec prichádzali kúpeľní hostia z celej Užanskej kotliny, ale aj z maďarských krajov.
Zánik kúpeľníctva je spojený s prevedením kúpeľov zo strany samosprávy mesta do akciovej spoločnosti ako nepeňažný vklad. Areál kúpeľov v súčasnosti chátra, ožíva hlavne počas leta, keď sa v ňom organizujú rôzne podujatia, ako sú Furmanské preteky i Deň sv. Huberta.
O využitie prameňov javí záujem viacero investorov.