V michalovskej nemocnici majú nové pracovisko nukleárnej medicíny

MICHALOVCE – Nádor odhalí o niekoľko mesiacov skôr a presnejšie ho v tele pacienta lokalizuje. Na pracovisku nukleárnej medicíny začínajú zdravotníci pracovať s novým hybridným prístrojom SPECT/CT, ktorý je pre niektoré ochorenia nenahraditeľnou diagnostickou metódou. Dnes v nemocnici slávnostne predstavili okrem prístroja aj kompletne nové priestory pracoviska nukleárnej medicíny.

Každý pacient tam musí byť na chvíľu rádioaktívny a kde sú sieverty a dozimetre každodenní spoločníci zdravotníkov. Na prípravu rádiofarmák budú používať nový laminárny box, ktorý je prvým laminárnym boxom na slovenskom pracovisku nukleárnej medicíny od slovenského výrobcu. Nové pracovisko  vzniklo vďaka dotácii z eurofondov a celkové náklady na prístrojové vybavenie a stavebné práce vrátane spoluúčasti nemocnice sa vyšplhali na takmer 1,5 milióna eur. Pomáhať bude najmä onkologickým pacientom. Oddelenie sa zároveň po dlhých rokoch presťahovalo z vysunutého pracoviska v meste do areálu nemocnice.

Pred vyše dva a pol rokom sme otvárali v Michalovciach novú, modernú budovu nemocnice a aj vďaka nej chceli priniesť zmenu do slovenského zdravotníctva. S novou budovou a technológiami prišli aj nové výkony, nové moderné procesy a prístupy k zdravotnej starostlivosti. Z michalovskej nemocnice sa za ten čas stalo špičkové nadregionálne centrum, ktoré je schopné poskytovať pacientom náročnú zdravotnú starostlivosť a uskutočňuje aj výkony, z ktorých mnohé sa dnes realizujú iba na špecializovaných pracoviskách. Otvorením novej nemocnice sa zvýšila dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti aj v širšom regióne,“ uviedol generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia Vladimír Dvorový.

 11 nových nadregionálnych pracovísk od otvorenia nemocnice

 „Nemocnica sa za posledné obdobie výrazne rozvinula v medicínskej oblasti. Najmä vďaka novým lekárom pribudli nové odbory od neurochirurgie, cez intervenčnú angiológiu až po pediatrickú urológiu a otvorili sme hepatobiliárne centrum, onkogynekologické a mammárne centrum. Súčasne sa výrazne rozvinula ortopédia, traumatológia, chirurgia i pneumológia, kde sa začali robiť výkony, ktoré v nemocnici predtým neexistovali. Otvorili sme tiež mnoho nových ambulancií. Nemocnica sa stala atraktívnym zamestnávateľom aj pre odborníkov, ktorí v minulosti zrejme nikdy nezvažovali, že by v Michalovciach pôsobili a nemocnicu vyhľadávajú aj pacienti mimo regiónu, asi 30 percent z nich k nám prichádza z okresov mimo Michaloviec, čo nás veľmi teší. Pracovisko nukleárnej medicíny je už 11-stym novým pracoviskom od otvorenia nemocnice, ktoré sa zameriava na poskytovanie nadregionálnej zdravotnej starostlivosti,“ podotkol riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Michalovce Marián Haviernik.

 

SPECT/CT: Spojenie dvoch metód, ktoré zachraňuje život

Nemocnica najprv komplexne zrekonštruovala priestory na podzemnom podlaží onkologického centra. Vymenila elektrické rozvody, vodoinštaláciu, okná, podlahy či uskutočnila kompletnú obnovu stien. V rámci prác zmenila aj dispozíciu priestoru, niektoré priečky boli zbúrané, iné sa postavili. Náklady na stavebné a rekonštrukčné práce sa vyšplhali na vyše 776-tisíc eur. Následné zariadenie priestorov štandardným a medicínskym mobiliárom stálo takmer 141-tisíc eur.

Významnou investíciou bol nákup  hybridného dvojhlavového SPECT/CT prístroja (Siemens Healthineers Symbia Intevo Excel) za 549-tisíc eur, ktorý nahradí doterajšiu jednohlavovú SPECT gamakameru a značne rozšíri diagnostické možnosti, skráti čas vyšetrenia, skvalitní zdravotnú starostlivosť i zvýši komfort pacientov. Jeho výhodou je spojenie scintigrafického vyšetrenia SPECT s nízkodávkovým CT vyšetrením, ktoré umožňuje lepšiu lokalizáciu a diagnostiku patologického ložiska.

„S pomocou nového prístroja spájame dve vyšetrovacie metódy. V rámci vyšetrenia SPECT, kedy sa podáva pacientovi rádioaktívna látka, dokážeme odhaliť nádor alebo zápal v tele aj niekoľko mesiacov skôr, ako pri iných zobrazovacích metódach. Pri viacerých ochoreniach totiž dochádza najprv k poruche funkcie orgánov, no v tom čase ešte nemusia byť viditeľné zmeny ich tvaru či veľkosti, ktoré sa zisťujú rádiologickým vyšetrením. Pri tomto vyšetrení by teda nevzbudili žiadne podozrenie, no v rámci nukleárnej metódy choré tkanivo odhalíme. Nedokážeme ho však presne lokalizovať. A na to nám už slúži CT vyšetrenie, ktoré teda v tomto štádiu ešte ochorenie neodhalí, ale dokáže nádor presne lokalizovať. Najmä u onkologických pacientov je skoré a presné odhalenie nádoru rozhodujúce,“ vysvetľuje primárka oddelenia nukleárnej medicíny MUDr. Monika Málincová.

Nový prístroj bude podľa primárky nenahraditeľný pri diagnostike kostných metastáz, napríklad pri rakovine prostaty, prsníka a iných onkologických ochoreniach, taktiež pri diagnostike závažnej a niekedy až život ohrozujúcej embólie do pľúc ventilačno-perfúznou scintigrafiou. Pomôže pri diagnostike a hodnotení efektu liečby nielen onkológom, ale aj ortopédom, chirurgom, internistom, pneumológom, urológom a ďalším lekárom.

Primárka podotýka, že hybridný prístroj zároveň pracuje s možnosťou celotelového a tomografického zobrazenia, prípadne aj s anatomickým CT zobrazením.  Ak teda lekári hľadajú v tele pacienta niečo, čo vykazuje chorobnú aktivitu, ale nevedia, kde sa to presne nachádza a ako to vyzerá, celotelové zobrazenie im veľmi pomáha. Prístroj zároveň pomáha zvýšiť komfort pacienta, keďže absolvuje na jednom prístroji dve vyšetrenia.

„Ambíciou našej spoločnosti je prispievať k presnej a efektívnej diagnostike v medicíne, prístroj Symbia Intevo Excel predstavuje aj naplnenie nášho prísľubu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ide o najmodernejší prístroj s najvyššou senzitivitou na trhu, ktorý spája výhody metód nukleárnej medicíny a rádiodiagnostických metód, s moderným hardvérom a softvérom pre kvalitnú diagnostiku a zníženie radiačnej záťaže. Veríme, že prispeje k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov nielen z Michaloviec,“ uviedol riaditeľ Siemens Healthineers Slovakia Vladimír Šolík.

Prvý laminárny box na prípravu rádioaktívnej látky, ktorý vyrobili Slováci

Pri vyšetrení na oddelení nukleárnej medicíny je pacientom vnútrožilne alebo inhalačne podané rádiofarmakum (rádioaktívna látka) a prechodne sa sami stávajú zdrojom ionizujúceho žiarenia. Každý pacient teda musí byť na istý čas rádioaktívny a lekár tak vďaka snímaniu žiarenia vychádzajúceho z tela pacienta z rádiofarmaka získa trojrozmerný obraz vyšetrovanej časti. Pri rádiologickom vyšetrení sa na rozdiel od nukleárnej medicíny využíva vonkajšie ionizujúce žiarenie, teda zdroj žiarenia je mimo tela pacienta.

„Keď sú už pacienti rádioaktívni, čakajú vo vymedzených priestoroch – v čakárni pre rádioaktívnych pacientov. Pri vyšetrení je však podaná dávka rádioaktívnej látky skutočne malá, preto môžu byť vyšetrované aj deti. Ľudia si často neuvedomujú prítomnosť prírodného žiarenia vo vonkajšom prostredí, aj pri dlhšom lete v lietadle dostanú niekedy vyššiu dávku žiarenia, ako pri našom vyšetrení. Pacient po absolvovaní vyšetrenia nie je nebezpečný pre svoje okolie, ale upozorníme ich, aby sa v deň vyšetrenia vyhýbali kontaktu s tehotnými ženami či malými deťmi,“ vysvetľuje primárka oddelenia nukleárnej medicíny.

Rádiofarmaká pripravujú rádiofarmaceuti v osobitných priestoroch. Na prípravu rádiofarmák nemocnica bude využívať nový laminárny box, ktorý je prvým laminárnym boxom na slovenskom pracovisku nukleárnej medicíny od slovenského výrobcu.

Najčastejšie na pracovisku nukleárnej medicíny uskutočňujú diagnostiku kostí pre onkologických, ortopedických a neurologických pacientov. Starajú sa aj o pacientky s rakovinou prsníka či krčka maternice, ale pravidelne vykonávajú aj  perfúznu scintigrafiu pľúc, vyšetrenie obličiek a diagnostiku štítnej žľazy. Nový prístroj zároveň prinesie nové možnosti vyšetrení v oblasti pneumológie, endokrinológie, ortopédie či neurológie, napríklad DatScan pri stanovení diagnózy Parkinsonovej choroby.

Vyšetrenie môžu absolvovať aj pacienti s poruchou funkcie obličiek a s alergiou na jód (kontrastné látky), ktorí nemôžu byť vyšetrení napríklad CT prístrojom. Rádioaktívnou látkou sa bežne nevyšetrujú tehotné ženy (iba vo výnimočných prípadoch, napr. pľúcna embólia), dojčiaca matka musí prechodne na krátku dobu prerušiť dojčenie. Pacient nemusí byť nalačno, môže užiť pred vyšetrením svoje lieky, ktoré dlhodobo užíva.

Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.