Vedenie Ministerstva pôdohospodárstva sa zúčastnilo na búrlivej debate na východe Slovenska

VALALIKY/ZEMPLÍN – Iniciatíva poľnohospodárov Gyňov pripravila v obci Valaliky stretnutie s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánom Mičovským, štátnym tajomníkom MPRV SR Martinom Feckom a ďalšími odborníkmi v oblasti pôdohospodárstva. Témami diskusií boli vývoj slovenského poľnohospodárstva a riešenie súčasných problémov v danej problematike.

Viac ako 100 poľnohospodárov z východného Slovenska prejavilo záujem stretnúť sa a diskutovať s vedením MPRV SR, Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a Slovenského pozemkového fondu (SPF).

„Oceňujem veľmi konkrétnu a konštruktívnu diskusiu. Netaja sa žiadne korupčné úpadky, ktoré boli spojené s týmto rezortom, ani uniknuté miliardy €. Ale základný motív, ktorý nás spája, nie je minulosť, ale budúcnosť a nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Jasne deklarujeme otázku zastropovania, prevedenia dotácií na produkciu a znižovanie neefektívnych nástrojov, ako je napr. mulčovanie,“ vyjadril sa Ján Mičovský.

Strategický plán SPP 2021-2027 počíta s posilnením ekologických opatrení, zvýšenou podporou pre malých poľnohospodárov, modernizáciou technológií a transferom najnovších poznatkov vedy a techniky do prvovýroby. Prioritou vlády je upevnenie postavenia slovenských poľnohospodárov a potravinárov a zabezpečenie spravodlivých, transparentných a nediskriminačných podmienok v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ.

Prioritou nového vedenia MPRV SR je aj podpora odbytu komodít a živočíšnej výroby. Diskutujúcich farmárov zaujímalo dovyšetrovanie korupcie a klientelizmu na PPA a vyvodenie právnej a personálnej zodpovednosti pracovníkov PPA. Orgány činné v trestnom konaní vyšetrujú kauzu Dobytkár a na PPA prebieha forenzný audit, ktorého výsledky budú známe na konci roka 2020. K odstráneniu korupcie a dvojitých deklarácií má prispieť aj digitalizácia PPA.

Zmeny sa dejú aj na pôde Slovenského pozemkového fondu. „Práve prebieha zmena organizačnej štruktúry. Od apríla 2020 som prepustila 30 pracovníkov. Budem prijímať len takých ľudí, ktorí nie sú skorumpovaní a sú čestní,“ uviedla Gabriela Bartošová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Problémom na východnom Slovensku je rozhodne aj africký mor ošípaných.

K dnešnému dňu máme potvrdených 249 prípadov u diviačej zveri a 18 ohnísk u domácich ošípaných. Znižovaním populácie diviačej zveri a prísnou hygienou sa snažia odborníci znížiť riziko preniknutia nákazy do domácich a komerčných chovov.
V diskusii zaznel aj názor použiť armádu na odstrel diviačej zveri podobne ako v Českej republike, kde už mor nie je.

Záverečným bodom programu boli aj pozemkové úpravy. Na MPRV SR vzniká pracovná skupina k novele zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.