Od septembra budú pozemkové spoločenstvá komunikovať so štátom elektronicky

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Zostáva už iba týždeň do spustenia ďalšej etapy aktivácie elektronických schránok právnických osôb, zapísaných v inom, ako v Obchodnom registri SR. Tretia fáza elektronickej komunikácie so štátom sa bude týkať pozemkových spoločenstiev, ktoré budú mať od 1. septembra aktivované schránky. Štatutári, ktorí si doteraz neskontrolovali údaje, by tak mali urobiť v príslušnom zdrojovom registri a tí, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom a BOK, by nemali odkladať návštevu oddelenia dokladov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyzýva štatutárov pozemkových spoločenstiev, aby situáciu nepodcenili a počítali s tým, že do schránky im budú od 1. septembra doručované dôležité dokumenty. Elektronické schránky slúžia na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci.

Elektronické schránky budú zriadené pre všetky existujúce pozemkové spoločenstvá zapísané v registri pozemkových spoločenstiev a budú aktivované najneskôr do 10 dní od ich zriadenia.  Odo dňa aktivácie budú orgány verejnej moci zasielať všetky dokumenty len elektronicky.

Do elektronickej schránky, zriadenej na slovensko.sk, sa dostane iba ten štatutár pozemkového spoločenstva, ktorý má v príslušnom zdrojovom registri správne uvedené údaje v podobe IČO organizácie, mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska štatutára.

Agrorezort apeluje:
Štatutári pozor! Ak nemáte v registri pozemkových spoločenstiev správne a kompletné informácie o Vás a Vašej organizácii, do e-schránky sa nedostanete a nebudete si vedieť prečítať doručené úradné rozhodnutia.

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať občiansky preukaz s elektronickým čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. Štatutárom sú k dispozícii na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. V súčasnosti tieto oddelenia fungujú päť dní v týždni. Potrebná je aj čítačka občianskych preukazov.

Aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie, NASES zrealizuje automaticky, bez toho, aby sa štatutár do svojej e-schránky prihlásil.

Do takto aktivovaných elektronických schránok sú zo strany úradov doručované úradné rozhodnutia. Štatutári alebo nimi poverené osoby už nemusia chodiť so „žltým lístkom“ na poštu, ale rozhodnutia im štát doručí do úradných e-schránok zriadených na slovensko.sk.

Rovnako platí, že tieto organizácie nemusia úradné podania realizovať listinne na pošte, ale majú možnosť tak robiť prostredníctvom svojej elektronickej schránky. Elektronicky doručené rozhodnutie má rovnaký právny účinok ako  listinná forma.

Štatutári, ktorí nebudú pracovať s e-schránkou, môžu prístup k nej zabezpečiť prostredníctvom delegovania oprávnenia na prístup a disponovanie s e-schránkou inej osobe.

Potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim nájdu na webstránke statutar.sk. Komplexné informácie sú dostupné aj na slovensko.sk.