Vansovej Lomnička – 51. ročník krajského kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien

SNINA – V sobotu 24. marca sa stretli milovníci umeleckého slova na 51. ročníku „prešovského“ krajského kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Na účastníčky súťaže čakalo dôstojné privítanie v reprezentačnej sále sninského kaštieľa.

Podujatie otvoril primátor mesta Štefan Milovčík. Svojou prítomnosťou ho poctili aj zástupkyňa primátora a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Snine Ľubov Reháková, poslankyňa VÚC Prešov Nadežda Sirková a poslankyne Mestského zastupiteľstva v Snine Daniela Galandová a Mária Todáková.
Na úvod zaznela autorská báseň o Snine v podaní Ľubice Lattovej, ktorej zároveň patrilo aj sprievodné slovo. O príjemnú atmosféru a hudobné spestrenie sa postarali žiaci miestnej základnej umeleckej školy. K účastníčkam sa prihovorili aj Anna Capová, predsedníčka krajskej organizácie Únie žien Slovenska (ÚŽS) v Prešove, a predsedníčka okresnej organizácie ÚŽS Snina Mária Dunajová.

Bodkou za slávnostným prijatím bol zápis recitátoriek, porotcov a organizátorov do Pamätnej knihy mesta.
Druhou časťou podujatia bola samotná súťažná prehliadka, ktorú absolvujú ženy rôznych vekových kategórií. Tie postupujú z okresných kôl pod dohľadom odbornej poroty, ktorej členmi sú nielen profesionálni umelci, ale aj ľudia z praxe, ktorí vedia posúdiť umelecké i odborné kvality súťažiacich.
Organizátorom podujatia bola sninská okresná organizácia Únie žien Slovenska v spolupráci s mestom Snina, s Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine a s krajskou organizáciou ÚŽS.

 

V Snine súťažilo 26 recitátoriek v troch vekových kategóriách. Najsilnejšou bola kategória žien nad 40 rokov. Zneli prednesy osemnásťročných dievčat, ale i skúsených sedemdesiatpäťročných žien. „Farby Sniny“ zastupovali Iveta Buraľová a Viktória Obšatníková. Výkony súťažiacich hodnotila štvorčlenná odborná porota v zložení Ján Olekšák, Otília Semanová, Eva Fridrichová a Jana Hajtášová.
Krajské kolo v Snine malo šesť víťaziek, ktoré postupujú na celoslovenské kolo. To sa uskutoční v dňoch 28.- 29. apríla 2018 v Banskej Bystrici.
Účastníčky súťaže veľmi pozitívne hodnotili úroveň podujatia v Snine. Ocenili starobylé priestory kaštieľa, milé prijatie, priateľskú atmosféru a vrúcnu pohostinnosť. Prezreli si areál kaštieľa a výstavu ikon. Mnohé z nich navštívili naše mesto a kaštieľ po prvýkrát, takže krajské kolo urobilo Snine dobrú reklamu.

Výsledky:
1. kategória
próza od 18 do 25 rokov, na celoslovenské kolo postúpila Lenka Tkáčová
poézia od 18 do 25 rokov, na celoslovenské kolo postúpila Dominika Ondo-Eštoková
2. kategória
próza od 25 do 40 rokov, na celoslovenské kolo postúpila Zuzana Švecová
poézia od 25 do 40 rokov, na celoslovenské kolo postúpila Alexandra Harvanová
3. kategória
próza nad 40 rokov, na celoslovenské kolo postúpila Ľubomíra Maniková
poézia nad 40 rokov, na celoslovenské kolo postúpila Valéria Jakubkovičová
Všetkým víťazkám srdečne blahoželáme.

Mgr. Eva Mihaliková,
MsÚ v Snine