V Prešovskom kraji je nezamestnanosť najvyššia na Slovensku!

ZEMPLÍN – V prešovskom kraji zaznamenali počas mája zvýšenú nezamestnanosť. Ako jediný kraj z ôsmich je nad úrovňou desiatich percent. Najvyšší nárast eviduje okres Medzilaborce. Vyplýva to z údajov Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré zverejnil aj web Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Miera evidovanej nezamestnanosti v PSK podľa aktuálne predstavuje 10,73 percenta, čo je o 0,56 percentuálneho bodu viac než v apríli.

Miera evidovanej nezamestnanosti stúpla v máji v každom z okresov Prešovského kraja, avšak tempo rastu oproti aprílu nebolo také výrazné. Najvyšší nárast zaznamenal okres Medzilaborce, a to o 0,97 percentuálneho bodu. Naopak, v Levoči stúpla miera evidovanej nezamestnanosti len o 0,23 percentuálneho bodu oproti mesiacu apríl.

Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti je aj naďalej v okrese Kežmarok (19,04 percenta), nasledujú Vranov nad Topľou (15,27 percenta) a Sabinov (14,34 percenta).

Oproti aprílu eviduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR najvyšší prírastok uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v máji v mestách Prešov (+143), Poprad (+96) a Bardejov (+71). Naopak, k úbytku UoZ došlo v mestách Veľký Šariš (-16), Slovenská Ves (-9) či Spišské Podhradie (-3).

Prírastok UoZ zaznamenali v máji aj v konkrétnych obciach Prešovského kraja, najviac v obciach Zámutov (+41), Hranovnica (+26), Ľubica (+23) a Vechec (+23).

Najvyšší úbytok UoZ zaznamenali obce Plaveč (-12), Jasenov (-9) a Nová Ľubovňa (-8). Koronakríza zasiahla väčšinu profesií na trhu práce. V apríli bol zaznamenaný prudký nárast evidovaných nezamestnaných medzi pracovníkmi v službách a obchode. Napríklad v okrese Poprad až o 100 percent.
Dobrou správou je, že z pohľadu májového prírastku UoZ v tejto profesii sa situácia stabilizovala.

Ku koncu mája eviduje ústredie práce 48 808 UoZ v Prešovskom kraji, čo je o 1 778 viac ako v apríli, keď ich bolo 47 030.