Stretnutie zástupcov deviatich európskych miest

MICHALOVCE – V poradí už šieste medzinárodné stretnutie účastníkov projektu UrbSecurity – od plánovania po mestskú bezpečnosť v rámci programu URBACT III sa uskutoční 27. a 28. októbra 2021, ktoré je súčasťou druhej fázy projektu.  

Účastníci partnerskej siete pochádzajú z portugalského mesta Leira, zo španielskeho Madridu, talianskej Parmy a Faenzy, írskeho Longfordu, belgického Mechelenu, gréckej Pelly, maďarského Szabolcsu a samozrejme z mesta  Michalovce.

Tento projekt je súčasťou publikovanej ”Urbárnej agendy pre EÚ v oblasti Bezpečnosti verejných priestranstiev”, vydanej Európskou komisiou, ktorej úmyslom je podporovať inovatívne mestské politiky v oblasti ochrany a bezpečnosti, naprieč celou EÚ.
Hlavným cieľom projektu a partnerskej siete je spoločné vytvorenie Integrovaného Akčného plánu, ktorý zahŕňa integrovaný a participatívny prístup k mestskej bezpečnosti s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov, hospodársky rozvoj, ale aj inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast miest. Partnerská sieť má v rámci projektu UrbSecurity v úmysle analyzovať stratégie, projektívne koncepty mestského dizajnu, ktoré by mohli prispieť k prevencii segregácie a antispoločenského správania, a zlepšiť tak vnímanie občanov v oblasti mestskej bezpečnosti.

Prvé meetingy sa uskutočnili ešte v októbri 2019 v meste Leira (PT) a februári 2020 v meste Faenza (IT), ďalšie stretnutia sa z dôvodu pandemickej situácie presunuli do online priestoru.

Ako informuje web mesta, Michalovce virtuálne privítajú zástupcov partnerských miest predstavením metropoly Zemplína  a budú prezentovať výsledky pocitovej mapy a pripravovaný dizajn manuál bezpečných verejných priestranstiev. Počas dvoch rokovacích dní prostredníctvom aplikácie Zoom sa budú účastníci venovať systémom integrovaného plánovania, boji proti evalofóbii a hlavne dobrým príkladom z jednotlivých miest.
Ďalšie stretnutie účastníkov je naplánované v gréckej Pelle.