SIEA pripravila ďalšiu pomoc pre podnikateľov v roku 2021

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Malí a strední podnikatelia majú šancu získať pre svoj biznis to, na čo im momentálne chýba rozpočet alebo tvorivý potenciál! Aj v roku 2021 môžu požiadať o kreatívny voucher.

Kreatívny voucher poskytovaný v rámci projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku môžu malí a strední podnikatelia využiť na služby v troch odvetviach: dizajn, reklama a marketing, IKT – počítačové služby. Môžu tak získať podporu do výšky maximálne 50 % nákladov na služby  z týchto oblastí. Výška finančnej pomoci  je v rozpätí od 1 000€ do 4 300€. „Cieľom je, aby podnikatelia za výhodnejších podmienok získali nástroj na zlepšenie ich podnikania. A takéto inovatívne riešenia a služby im v tom môžu pomôcť,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

„Tematickým zameraním vyhlasovaných Výziev KV 2021 reagujeme na signály z podnikateľského prostredia, ktoré sme zaregistrovali počas trvania protipandemických opatrení. Výrazne sa zvýšil záujem podnikateľov preniesť svoje podnikateľské aktivity alebo aspoň ich časť do virtuálneho prostredia a získať tak možnosť ponúkať svoje tovary alebo služby online. Finančná podpora v roku 2021 je preto zacielená na skutočné potreby slovenských malých a stredných podnikateľov. Zároveň nás teší, že takto sme sa ešte viac priblížili poslaniu celej agentúry, pretože každý nový krok podnikateľa, každý update a využitie nových riešení je významnou inováciou jeho vlastného obchodného modelu,“ zdôraznil P. Blaškovitš.

Jednou z najvýraznejších zmien v rámci zjednodušovania a zrýchľovania doterajších procesov je, že detaily projektu si žiadateľ upresní až po potvrdení rezervácie zdrojov s vysúťaženým subjektom. Pre vysúťažený subjekt aj naďalej platí podmienka podnikania v príslušnom odvetví kreatívneho priemyslu minimálne jeden rok. Avšak čas na ich povinný zápis do Zoznamu oprávnených realizátorov sa predlžuje až po moment predloženia Žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera. Momentálne je v Galérii realizátorov zverejnených už viac ako 860 profilov oprávnených realizátorov.

Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev sú k dispozícii na stránke www.vytvor.me v sekcii Výzvy od 21.04.2021. On-line registrácia žiadostí bude otvorená v pracovných dňoch od 26.04.2021 do 30.04.2021 v čase od 12:00 do 20:00 hod. Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ jednoduchý formulár. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho kreatívny voucher. Kompletné žiadosti bude možné predkladať do 21.05.2021. V prípade otázok môžu záujemcovia o vouchere kontaktovať konzultačné centrá národného projektu v Bratislave a v Košiciach.

Pomoc vo forme kreatívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.