Remeselné nedele v humenskom skanzene

HUMENNÉ – Vihorlatské múzeum v Humennom a regionálni nositelia tradičnej kultúry horného Zemplína otvárajú pre rodiny a milovníkov tradícií a folklóru pokračovanie veľkého prázdninového event-programu spoznávania a oživovania tradičných remesiel. Múzejný letný zážitkový projekt pod názvom Cyklus tvorivých dielní tradičných remesiel pre verejnosť – Oživené remeslá II prebieha v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) počas piatich letných nedieľ vždy od 14:00 do 18:00 hod. Projekt Tvorivé a vzdelávacie podujatia II − Oživené remeslá z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Počas dvoch júlových a troch augustových nedieľ pozýva múzeum na stretnutie s remeslami, ktoré v skanzene prezentujú tradičné prírodné materiály. Drevo, koža, hlina, konope, slama, rohovina, vlna a neskôr i železo po stáročia utvárali priestor pre tradičné remeslá, akými boli rohovinárstvo, remenárstvo, kováčstvo a podkúvanie koní, tkanie plátna, plstenie, korytárstvo, hrnčiarstvo, spracovanie slamy pre výrobu strešnej krytiny a tradičných drevených šindľov. Múzejný program podpory regionálnej ľudovej slovesnosti a tradičných remesiel ponúka širokej verejnosti ukážky deviatich tradičných remesiel, remeselných techník, nástrojov a výrobkov, ktorých výrobu si môžu návštevníci vyskúšať priamo v skanzene. Sprievodným programom jednotlivých remeselných dní budú názorné ukážky výučby techniky plieskania bičom, hry na gajdách, rekreačnej jazdy na koni, kosenia, spracovávania slamy a ďalšie zážitkové aktivity.

Neoddeliteľnou súčasťou programovej ponuky je prehliadka skanzenu a jednotlivých remeselných dielní, ktoré v skanzene dopĺňajú súbor šestnástich historických objektov rázovitej ľudovej bytovej, hospodárskej a sakrálnej architektúry východokarpatského regiónu. Atmosféru remeselných tvorivých dielní tradičných remesiel a zážitkové spoznávanie regionálnej ľudovej slovesnosti a tradícií dopĺňajú stále výstavy tradičného poľnohospodárskeho náradia a strojov, výstava diel európskeho insitného umenia a príležitostné tematické výstavy.

Počas prvej remeselnej nedele 11. júla privíta návštevníkov Expozície ľudovej architektúry a bývania remenár majster Ján Ihnát a rohovinár majster Ľudovít Cehelský. Remeselný deň spestria názorné ukážky opracovávania kože a rohoviny, výroba a predaj drobných predmetov, výučba techniky plieskania bičom a hry na gajdách a prehliadka skanzenu a aktuálnych výstav.

Program remeselných dní vo Vihorlatskom múzeu v Humennom potrvá počas tohtoročného leta do 22. augusta 2021 a riadiť sa bude aktuálnymi bezpečnostnými opatreniami v rámci prijatých epidemiologických opatrení v okrese Humenné.

Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom