Chovatelia ošípaných ubezpečujú, že ošípané zo slovenských chovov sú zdravé

NITRA/ZEMPLÍN – Slovenská asociácia chovateľov ošípaných (SACHO) a Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku ubezpečuje spotrebiteľov, že všetky ošípané zo slovenských chovov porážané na bitúnkoch v Slovenskej republike sú zdravé a pod pravidelným monitoringom príslušných veterinárnych autorít.

Potvrdil to výkonný riaditeľ SACHO Peter Polák v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v komerčnom chove.

Nákaza bola potvrdená v pondelok (21. 6.) v jednom chove v okrese Lučenec. Celkovo 100 výkrmových ošípaných bolo nakazených a následne utratených. „Chov bol vyše troch týždňov bez prísunu, ale hlavne odsunu zvierat. V súčasnosti je chov izolovaný a prebieha monitorovanie zvierat,“ skonštatoval Polák. Vykonané opatrenia majú smerovať k zabráneniu šírenia ochorenia v rámci farmy, ale hlavne k rozšíreniu ochorenia na ďalšie farmy v regióne. Všetky opatrenia sú vykonávané na základe rozhodnutí príslušných orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Zdroj nákazy na konkrétnej farme nie je známy.

Podľa slov Poláka má každý chovateľ vytvorený vlastný súbor opatrení na základe odporúčaní veterinárnych autorít a na základe existujúcich postupov a opatrení minimalizácie šírenia nákazy. „Napriek všetkým opatreniam nikto nemá stopercentnú istotu, že infekcia na farmu neprenikne, pretože denzita diviačej zveri, hlavného prenášača afrického moru ošípaných, každoročne rastie a farmári nemajú žiadnu možnosť ju regulovať,“ skonštatoval Polák.

Africký mor ošípaných nie je choroba prenosná na človeka. Je však vysoko infekčná s vysokou mortalitou nakazených jedincov, preto je schopná spôsobiť enormné ekonomické škody v sektore produkcie bravčového mäsa.