Rekonštrukcia mestskej plavárne začala

MICHALOVCE – V uplynulých dňoch sa začala komplexná rekonštrukcia mestskej plavárne. Zhotoviteľom stavby je na základe verejného obstarávania spoločnosť SYTIQ, a. s., Bratislava. Ukončenie prác a odovzdanie stavby je plánované v prvej polovici roka 2023.

Ako informovala Marcela Andréová z michalovskej radnice, rekonštrukcia existujúceho objektu plavárne s prístavbou v bazénovej časti rieši vynovenie vnútorných priestorov a zlepšenie hygienických pomerov objektu. Objekt bude naďalej slúžiť pre občanov mesta Michalovce pre aktivity spojené s plávaním a oddychom vo wellness časti objektu. Bazénová časť objektu bude prístavbou rozšírená o dva ďalšie bazény (bazén pre neplavcov a detský bazén ). Pre oddych budú na druhom podlaží vytvorené wellness priestory so štyrmi nanovo navrhovanými saunami a priestrannou oddychovou miestnosťou.

Budova plavárne pozostáva z troch celkov. Prvá časť je dvojpodlažná s plochou strechou. V konštrukčnom systéme tu nedochádza k žiadnym zmenám.
Zo severovýchodnej strany budovy sa vytvorí novo navrhovaná presklená fasádna stena s novým vstupným zádverím. Vnútorné priestory na oboch podlažiach budú prerozdelené do novo navrhovanej dispozície vymurovaním priečok.

Bazénová hala tvorí druhú časť objektu. Priestor je jednopodlažný s obslužnou chodbou v suteréne okolo bazéna. Priestor bazénovej časti bude rozšírený o prístavbu smerom na juhozápad, kde bude vytvorený novo navrhovaný bazén pre neplavcov a detský bazén. Prístavba bude riešená na nosných oceľových stĺpoch s plochou strechou. Obvodový plášť prístavby je navrhovaný ako presklená stena s možným vstupom do vonkajšej časti areálu. Na vnútornej dispozícii tejto časti sa nič nemení.

Tretia časť plavárne, dvojpodlažná so suterénom a plochou strechou, je navrhovaná pre umiestnenie novej technológie bazénov s vyrovnávacími nádržami v suteréne a umiestnenie vzduchotechnických jednotiek na druhom podlaží. Na prízemí je vytvorený priestor pre dávkovanie chémie, miestnosť pre rozvodňu elektriny a novo navrhovaná kotolňa, ktorá bude slúžiť iba pre priestory plavárne.

Vonkajšia fasáda bude riešená v dvoch konštrukčných riešeniach. Zo strany átria bude použitý kontaktný zatepľovací systém. Zvyšná časť fasády objektu bude vyhotovená z prevetrávanej fasády z kompozitných dosiek. Zo severovýchodnej strany na hlavnom vstupe do objektu je navrhovaná celoplošná zasklená stena z izolačného trojskla. Exteriérové okenné otvory objektu budú vyplnené oknami z hliníkového profilu s izolačným trojsklom. Prístavba objektu je navrhovaná s celoplošnou presklenou stenou s izolačným trojsklom a posuvnými vstupnými dverami.

V rámci objektu plavárne je  riešená elektroinštalácia, vzduchotechnika, hlasová signalizácia požiaru oznamovacie úrovňové rozvody, ústredné vykurovanie, bazénová technológia, zdravotechnika, odberné plynové zariadenia.

Zmluvná cena za dielo predstavuje 3 177 603,28 eur.

Počas realizácie stavebných prác bude uzavretá časť parkoviska pred budovou plavárne pre potreby stavebníka a tiež z bezpečnostných dôvodov.