PSK získal cenu za bezbariérovosť web stránky

PREŠOV – Súčasťou noviniek v oblasti bezbariérovosti na web sídle kraja sú tiež textové prepisy k televíznej relácii Magazín PSK a Týždeň PSK, zároveň sa zlepšila prístupnosť zverejňovaných informácií.

Deviaty ročník súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér bol pre Prešovský samosprávny kraj mimoriadne úspešný. Odniesol si z nej najvyššie ocenenie – Plaketu Slovensko bez bariér.

Prešovský samosprávny kraj získal v súťaži „Samospráva a Slovensko bez bariér 2016 – 2018“ cenu za inováciu a propagáciu bezbariérovosti na web sídle kraja. Najvyššie ocenenie mu udelila porota v kategórii územná samospráva za systémový a kontinuálny prístup pri riešení problematiky debarierizácie.

Plaketu Slovensko bez bariér si kraj prebral ešte v decembri 2018 na galavečere v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých a Dňa ľudských práv. Župa získala cenu aj pred piatimi rokmi, a to v kategórii Bezbariérový internet. V súťaži Zlatý erb získala ocenenie za najlepší bezbariérový web až dvakrát. A to v roku 2010 a 2017.

Webové sídlo kraja www.vucpo.sk vzniklo v roku 2009, odvtedy prešlo viacerými vylepšeniami.

Deviaty ročník súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér bol pre Prešovský samosprávny kraj mimoriadne úspešný. Odniesol si z nej najvyššie ocenenie – Plaketu Slovensko bez bariér.

Najintenzívnejšie zmeny nastali v rokoch 2016 – 2018, kedy na webe pribudla nová časť venovaná bezbariérovosti – Prešovský kraj bez bariér. Ide o špeciálnu časť webového sídla, kde sú zverejnené informácie o bezbariérovosti zamerané na územie Prešovského kraja.

Aktuálne sa na webe nachádzajú informácie bezbariérovosti v rámci Úradu PSK a kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V rámci ďalšieho vylepšenia budú tieto informácie rozšírené o oblasť cestovného ruchu, sociálnych služieb a pod. Od októbra 2018 sú uvedené údaje o bezbariérovosti spracované aj do interaktívnej mapy.

Súčasťou noviniek v oblasti bezbariérovosti na web sídle kraja sú tiež textové prepisy k televíznej relácii Magazín PSK a Týždeň PSK, zároveň sa zlepšila prístupnosť zverejňovaných informácií.

Internetová stránka kraja sa v maximálnej miere snaží dodržiavať legislatívu a štandardy prístupnosti. Neustále sa vyvíja a prispôsobuje novým požiadavkám doby, a to nielen technologickým, ale aj požiadavkám prístupnosti. V tomto roku je plánovaný jej kompletný redizajn.

Autor, foto: Lea Heilová,
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK