Priemerný starobný dôchodok bol v marci 439,27 eura

ZEMPLÍN – Priemerná výška starobného dôchodku dosiahla 439,27 eura, predčasného starobného dôchodku 414,36 eura.V marci 2018 Sociálna poisťovňa vyplatila dôchodkové dávky 1.391.675 dôchodcom.
Najviac bolo poberateľov:

starobného dôchodku – 1.064.569,
invalidného dôchodku – 234.906,
vdovského dôchodku – 30.678
sirotského dôchodku – 22.184.
predčasného starobného dôchodku – 17.286
vdovecký dôchodok dostalo vyplatených – 5539 mužov.

Priemerná výška starobného dôchodku dosiahla 439,27 eura, predčasného starobného dôchodku 414,36 eura.
Priemerná výška invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % predstavovala 203,88 eura a pri invalidných dôchodkoch nad 70 % to bolo 367,29 eura.
Vdovské dôchodky vyplatené k poslednému marcovému dňu mali priemernú výšku 255,18 eura, vdovecké 201,10 eura a sirotské boli v priemernej výške 134,82 eura.