Poslanci budú rokovať o dani za užívanie verejného priestranstva

VRANOV n/T – V stredu 16. júna sa uskutoční zasadnutie mestskej rady a v rámci rokovania bude jej členom – poslancom predložený návrh – dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vranov nad Topľou č. 180/2020 o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou.

Primátor mesta Ján Ragan navrhuje, aby mesto Vranov nad Topľou ako správca dane poskytlo oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za umiestnenie zariadenia terasy, a to do 31. decembra tohto roka.

Už uplynulý rok sme prijali opatrenia, ktorými sme pomohli podnikateľom v našom meste eliminovať dopady pandémie. Znížili sme nájom tým, ktorí podnikajú v mestských priestoroch, či predĺžili sme obdobie, počas ktorého môžu byť v našom meste otvorené terasy.
No keďže obmedzenia pokračovali a pravdepodobne budú pokračovať aj naďalej, rozhodli sme sa po stretnutí s podnikateľmi z gastrosektora predložiť návrh dodatku k VZN o miestnych daniach a zrušiť takzvaný poplatok za terasy. Dúfam, že toto opatrenie vranovskému gastrosektoru pomôže,
“ povedal primátor mesta Ján Ragan.