Policajti odhalili ďalšieho distribútora „Herby“

TREBIŠOV – Policajtom sa minulý týždeň podarilo odhaliť ďalšieho distribútora látky zvanej „Herba“. Počas domovej prehliadky u podozrivej osoby bola nájdená zelená sušina s hmotnosťou 21,39 gramov, u ktorej bola podľa predbežného vyjadrenia kriminalisticko-expertízneho ústavu zistená prítomnosť látky „Herba“. Podozrivá osoba si túto látku zadovažovala v Maďarska za účelom jej ďalšej distribúcie. Prechovávala ju v jednom z bytov v meste Trebišov, kde ju delila na užívateľské dávky, a za sumu 1,- až 5,- eur odpredávala a ďalej šírila medzi osoby sociálne slabších rodín a maloleté osoby, alebo vymieňala za rôzne veci, a to aj veci pochádzajúce z rôznej trestnej činnosti. Po zabezpečení všetkých dôkazových materiálov a po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove zo zločinu šírenia toxikománie obvinil 42-ročného Michala z Trebišova, a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Obvinenému mužovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na tri až 8 rokov.
Látka „Herba“ nie je v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov zaradená medzi omamné, psychotropné látky ani rizikové látky.
Samotné užívanie tejto látky nie je trestné, a toto užívanie možno porovnať s vdychovaním, resp. inhalovaním iných látok, ktoré sú voľne dostupné aj v predajniach, napr. toluén. Z tohto dôvodu nie je možné tieto prípady realizovať ako trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Takéto skutky sú príslušnými útvarmi realizované ako prečiny, respektíve zločiny šírenia toxikománie, pričom objasňovanie a dokumentovanie tejto trestnej činnosti je náročnejšie, pretože trestne zodpovedný nie je ten, kto má uvedené látky vo vlastníctve, ale ten, kto takéto látky šíri, respektíve iného zvádza, alebo kto zneužívanie takejto látky inak podnecuje.

Ilustračné foto: Trebišovskí policajti od roku 2017 do dnešného dňa zaznamenali celkom 12 prípadov, ktoré súviseli s distribúciou látky prezývanej „Herba“.

Trebišovskí policajti od roku 2017 do dnešného dňa zaznamenali celkom 12 prípadov, ktoré súviseli s distribúciou tejto látky, obvinili už spolu 9 konkrétnych osôb, štyrom z nich bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie. 1 trestné stíhanie bolo odložené pre neprípustnosť, pretože skutku sa dopustila maloletá osoba, 1 trestné stíhanie bolo zastavené, pretože sa nepodarilo preukázať, že skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie viedlo, sa stal. V jednom prípade bolo začaté trestné stíhanie a v súčasnosti sa vykonávajú potrebné procesné úkony.