Humenská radnica: Notorické klamstvá a pochybenia bývalej primátorky Vaľovej

HUMENNÉ – Článok sa v tomto úplnom znení objavil dnes nepodpísaný na oficiálnom webe mesta. Už tisíckrát bola prichytená pri klamstvách, napriek tomu neúnavne pokračuje v ich rozširovaní, aby celé Slovensko malo postarané o zábavu. Najnovšie sa prezentuje na facebooku svojimi videoblogmi, ktorými sa snaží svojim fanúšikom nahovoriť, že ona a len ona to vedela robiť správne.

Možno vedela, ale nerobila. Pozrime sa na jej dve klamstvá, ktoré prezentovala nie tak dávno.“

Humenčania zaplatia za jej neschopnosť

V súlade s úžasným logickým myslením pani Vaľovej sú jej tvrdenia, že zbabrané verejné obstarávania, ktoré ona ako primátorka robila, nemusia byť pokutované až v takej výške, ako to hovorí zákon, ale azda trochu nižšie. Tomuto radostnému tvrdeniu nasadila zároveň korunu spôsobom nevídaným: Primátor Miloš Meričko sa jej vraj má ospravedlniť, ak pokuta nebude 30 tisíc, ale menej. Koľko je vlastne menej? 29 999, 20 000 alebo 4 000? To je naozaj briskná logika, podľa ktorej nie je dôležité, že pokuta bude za zbabrané verejné obstarávanie, ale to, že nebude v plnej výške ako ukladá zákon. Primátor Meričko sa domnieva, že ak by pokuta bola naozaj nižšia, obyvatelia Humenného by aj tak za jej babráctvo zaplatili. Prišiel teda s návrhom, že ak pokuty za jej spackané verejné obstarávania zaplatí zo svojho vrecka, tak potom sa jej ospravedlní, hoci ani netuší, za čo by to bolo.

Na margo verejného obstarávania bytového domu na Sídlisku Pod Sokolejom s 38 bytovými jednotkami, je rovnako zaujímavé akým spôsobom očierňuje bývalá primátorka súčasné vedenie Mesta. Vyhodnotenie verejného obstarávania bolo zadané štvorčlennej komisii ešte za čias primátorovania Vaľovej. Predmetnú komisiu zriadila Jana Vaľová zriaďovacou listinou zo dňa 21. 12. 2017. Po vyhodnotení súťaže komisia vyhotovila zápisnicu, v ktorej ako úspešný uchádzač figurovala firma Swietelsky – Slovakia spol. s.r.o. Táto zápisnica bola 8. 2. 2018 zaslaná na ÚVO a zverejnená tiež v profile mesta Humenné. Vo vestníku verejných obstarávaní bola informácia o úspešnej firme Swietelsky zverejnená 5. 2. 2019.

Čo sa týka parku na Ul. Osloboditeľov aj tu je potrebné uviesť veci na pravú mieru. Výrub stromov sa realizoval na základe zmluvy o dielo uzavretej medzi mestom Humenné a zhotoviteľom 2. 11. 2018. Táto zmluva bola zverejnená 5. 11. 2018 a účinná od nasledujúceho dňa. V zmysle článku 4 podľa zmluvy bolo potrebné do 3 dní odo dňa účinnosti zmluvy odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na začatie prác. Stavenisko bolo odovzdané 9. 11. 2018 a od tohto dátumu zhotoviteľská firma realizovala stavebné práce vrátane výrubu stromov.

Okrem toho Úrad pre verejné obstarávanie poslal Mestu Humenné avízo o začatí ďalšieho konania vo veci inej pochybnej zákazky, tz. In house pre 1. Humenskú a.s. Možno si na túto zákazku pani Vaľová spomenie. Ak nie, včas jej to pripomenieme.

Komu tiekli verejné financie za inzercie?
Na kameru pani Vaľová teatrálne ukazuje, že Mesto zadáva inzerciu do Humenského Expresu. Áno, pretože musí chrániť verejné financie. Ona však zjavne ani nevie, čo to je. Primátor vydal pokyn, aby všetky mestské organizácie zadávali inzerciu do novín, na základe vyžiadania si cenových ponúk. Expres je suverénne najlacnejší. Ona zadávala niekoľkokrát drahšiu inzerciu predovšetkým do novín, ktoré patria jej kamarátovi, a ten sa na oplátku za „dobrý peniaz“ neštítil ohovárať jej oponentov. Je to potvrdené aj policajným vyšetrovaním. A kamarát získaval nielen drahú inzerciu, ale aj stavebné zákazky. Tak, ako? Zasa sa treba ospravedlniť?

Prikladáme návrhy cenových ponúk, ktoré jasne dokazujú, že Humenský Expres je cenovo najprijateľnejší potrebám zverejňovania inzerátov a oznamov pre Mesto Humenné.

Verejné obstarávanie – Oznam na prenájom nebytových priestorov:
MY Východ – 1/12 str. – 80 eur bez DPH – vydanie 15.1.2019
Humenský Expres – ¼ str. – 22,55 eur bez DPH – vydanie 14.1.2019

MsKS – Verejné obstarávanie – Oznam o prenájme nebytových priestorov + Oznam o prenájme kaviarne:
MY Východ – 1/12 str. – 50 eur bez DPH – vydanie 12.2.019

  • ¼ str. – 100 eur bez DPH

Podvihorlatské noviny – 11×7 cm – 40 eur s DPH – vydanie 11.2.2019

  • 11×16 cm – 70 eur s DPH

Humenský Expres – ¼ str. – 85×120 mm – 24,24 eur s DPH – vydanie 11.2.2019

  • ½ str. – 85×232 mm – 46,85 eur s DPH

Zavrela štadión, zrušila hokej a korčuľovanie a haváriu riešila po 6 mesiacoch

Poslancom mestského zastupiteľstva sa nepozdávajú stavebné zákazky pani Vaľovej, preto primátora Merička požiadali uznesením, aby vybral externého stavebného dozora, ktorý ich skontroluje. Jednou z takýchto „podozrivých“ zákaziek je aj rekonštrukcia strechy zimného štadióna. Strecha skolabovala v januári 2016, štadión bol vzápätí zavretý, hokejisti nedokončili súťaž. Pani Vaľová donekonečna omieľa, že to bol havarijný stav. Ale ak to bol havarijný stav a zatvoril sa štadión, malo sa robiť okamžite, aby sa zabránilo hospodárskym škodám a stratám na životoch. Pani Vaľová to pochopila po svojom: Skončil hokej, nemohla sa korčuľovať verejnosť ani mládež, ale havária sa začala opravovať až koncom júla. Šesť mesiacov po uzavretí štadióna. Za ten čas mohla urobiť verejnú obchodnú súťaž minimálne dvakrát a nemusela vyberať firmu, ktorá nesplnila zákonom predpísané požiadavky, za ktoré hrozí pokuta. A mohla vybrať omnoho lacnejšiu ponuku. Primátor Miloš Meričko zadal vyplniť výkaz-výmer jednej humenskej firme, ktorá robí strechy, a výsledná cena bola o viac ako 100 tisíc nižšia. Otázkou je, či to potvrdí alebo vyvráti externý stavebný dozor.

O dlhoch pri hokeji už nerozpráva
A čo dlhy po Mládežníckom hokejovom klube (MHK), ktorému dávala veľmi veľa peňazí a ešte mu dala do prenájmu aj zimný štadión? Vypisovala na prelome rokov, že primátor hrá divadlo, lebo chce zlikvidovať hokej. Vraj, tam nie sú žiadne dlhy. Radšej by sa nemala vyjadrovať, radšej by mala mlčať. Primátor na poslednej tlačovej konferencii 21. februára predložil dôkaz od VS energetiky o potvrdení dlhov. Vaľová veľmi takticky nezačala s prípravou rozpočtu na rok 2019, pretože dobre vedela, že hokejistom nebude možné poskytnúť dotáciu na dokončenie sezóny. Pritom faktúry neboli uhrádzané  už od októbra 2018. Pani Vaľová bola vtedy ešte primátorkou a jej zástupca bol dokonca prezidentom MHK, takže dobre vedela, že peniaze už klub nemá. Takto úžasne predvídavo pre prípad neúspechu vo voľbách si to pripravila spolu so svojím verným bratislavským právnikom, ktorému zverila hokej v Humennom do rúk. Po prevzatí funkcie primátora už len Meričkovi oznámili, že pokračovať nemôžu, lebo nemajú peniaze.
Bolo to podlé a s tou podlosťou sa pani Vaľová prezentuje ďalej.

zdroj: web mesta Humenné