Ladislav Grosman žil/žije v Humennom

HUMENNÉ – Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci zážitkového vyučovania na múzejnej pôde pripravilo v pondelok 4. februára 2019 so začiatkom o 8.00 hod. pre stredoškolskú mládež dokumentačno-literárne stretnutie so životom a dielom humenského rodáka, scenáristu, publicistu a vysokoškolského pedagóga Ladislava Grosmana pod názvom Ladislav Grosman ži(je)l v Humennom.

Súčasťou programu budú ukážky z literárnych diel autora, filmu Obchod na korze a ukážky diel o samotnom autorovi.
Lektorkou podujatia bude Anna Šimkuličová, spoluautorka knihy o Ladislavovi Grosmanovi Zvečnené v slzách a pote tváre. Podujatie v deň 98. výročia narodenia Ladislava Grosmana je spomienkou na slávneho humenského rodáka, autora scenára k filmu Obchod na korze, jeho literárnemu odkazu pre budúce generácie i vzťahu k rodnému mestu.
Dňa 25. januára 2019 uplynulo 38 rokov od jeho úmrtia.

Ladislav Grosman vo svojej literárnej tvorbe majstrovsky reflektoval predovšetkým vojnové udalosti. Je autorom viacerých prozaických diel, noviel a poviedok, ktoré čerpajú zo života východoslovenských Židov počas druhej svetovej vojny. Knižne autorovi vyšli novela Obchod na korze, zbierka krátkych próz Nevesta, zbierka poviedok Hlavou proti múru a zbierka próz Z pekla šťastie. Poviedka Pasca a novela Obchod na korze sa stali predlohou k filmu Obchod na korze, ktorý bol v roku 1966 cenou Oscara vyznamenaný americkou Akadémiou filmových umení a vied za najlepší cudzojazyčný film.

Časť literárnej obce dnes vníma Ladislava Grosmana ako spisovateľa „…jednej témy a jedného priestoru, no s tvorbou univerzálnych kvalít…“, ktorá si zaslúži jeho návrat do slovenskej kultúry.
Spomienkou na slávneho rodáka je v Humennom Sieň rodákov, ktorá uchováva autorom darované osobné zápisky a písacie pero. V meste boli na budove pošty na Námestí slobody, kde sa pôvodne nachádzal filmovo spracovaný obchod s galantérnym tovarom, osadené pamätné tabule.

Mgr. Jana Fedičová,
Vihorlatské múzeum v Humennom